Návrh a programování vestavných systémů

Naučíme vás konstruovat vestavné číslicové systémy obsahující SW a HW složky, se zvláštním důrazem na vestavné systémy a sítě na čipu. Po významnou část výuky se budete věnovat návrhu, testování a analýze na systémové úrovni. Takové znalosti vám jakožto absolventům dají komparativní výhodu nejen v systémovém návrhu a analýze, ale i ve formální verifikaci, která se začíná stále více v průmyslu prosazovat. Specializace staví na teorii systémů spolu s potřebnými základy diskrétní matematiky a kombinatorické optimalizace.

Co se naučíte?

Dokážete využít své znalosti návrhu, modelování a verifikace číslicových a vestavných systémů. Stanou se z vás odborníci na konstrukci systémů odolnými proti poruchám. Budete umět:

  • Navrhovat, modelovat a verifikovat číslicové a vestavné systémy
  • Navrhovat systémy na čipu (SoC) a programovatelný hardware (SoPC, FPGA)
  • Orientovat se v architektuře a vlastnostech procesoru a návrzích číslicových obvodů

Jaké bude vaše uplatnění?

Firmy ve vás naleznou odborníka na diskrétní práci s informacemi prostřednictvím navrhování číslicových obvodů a systémů s hardwarovou i softwarovou složkou. Stanete se odborníkem na navrhování vestavných systémů a mobilních zařízení. Můžete se stát:

  • Verifikačním inženýrem
  • Návrhářem vestavného softwaru i hardwaru a mobilních zařízení
  • Návrhářem číslicových obvodů a systémů s hardwarovou i softwarovou složkou

prof. Ing. Hana Kubátová, CSc.

Vedoucí Katedry číslicového návrhu

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.