Laboratoř spolehlivosti (SafetyLab)

V laboratoři provádíme expertní analýzy zaměřené na spolehlivost systémů, produktů či SMART řešení na míru ve smyslu Průmyslu 4.0. Spolupracujeme na vývoji jednotlivých produktů za účelem celkové zvýšení spolehlivosti. Také modelujeme systémové architektury (RBD, FTA, Markovské modely apod.) a zabýváme se novými metodami výpočtů spolehlivostních parametrů RAMS s ohledem na současnou technologii dle zavedených standardů či odhadem z provozních dat. V neposlední řadě navrhujeme databáze pro sběr provozních dat k reálnějším odhadům spolehlivostních parametrů.

Kontaktní osoba

Ing. Martin Daňhel, Ph.D.

Kde nás najdete?

Laboratoř spolehlivosti
Katedra číslicového návrhu
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Místnost TH:A-1035 (Budova A, 10. patro)
Thákurova 7
Praha 6 – Dejvice
160 00

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.