prof. Ing. Hana Kubátová, CSc.

Vedoucí Katedry číslicového návrhu

Pozice

člen grémia Fakulta informačních technologií
člen vědecké rady České vysoké učení technické v Praze
člen vědecké rady Fakulta informačních technologií
vedoucí Katedra číslicového návrhu
zaměstnanec Katedra číslicového návrhu