prof. Ing. Hana Kubátová, CSc.

Vedoucí Katedry číslicového návrhu