Počítačová bezpečnost

V rámci specializace proniknete do problematiky zkoumání a vývoje bezpečných komunikačních informačních systémů. Každá firma potřebuje někoho, kdo jí dokáže zabezpečit citlivé informace. Díky studiu této specializace se naučíte vyvíjet a spravovat bezpečný hardware i software. Získáte přehled o kryptologických principech, o způsobu detekce útoků v počítačových sítích a také o bezpečné správě informačních systémů. 

Co se naučíte?

Stanete se odborníkem na šifry, šifrovací algoritmy a bezpečnost celého hardwaru i softwaru. Budete umět: 

  • Principy kryptologie a matematických principů počítačové bezpečnosti
  • Navrhovat a realizovat bezpečný HW a SW 
  • Bezpečně používat a začleňovat HW komponenty do informačních systémů a testovat je na odolnost vůči útokům

Jaké bude vaše uplatnění?

Člověk, který firmě poskytne bezpečnostní ICT řešení, nebude práci hledat. Bude si ji moci vybírat. Dokážete zajistit bezpečný provoz sítí́, serverů a datových center ve firmě. Můžete se stát:

  • Bezpečnostním analytikem 
  • Vývojářem bezpečnostních řešenı́ 
  • Administrátorem nebo konzultantem na všech úrovních pozic bezpečnosti ICT

Obor se dotýká těchto témat

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

Vedoucí Katedry informační bezpečnosti