prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

Vedoucí Katedry informační bezpečnosti

Pozice

člen grémia Fakulta informačních technologií
člen vědecké rady Fakulta informačních technologií
člen výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti České vysoké učení technické v Praze
vedoucí Katedra informační bezpečnosti
zaměstnanec Katedra informační bezpečnosti