prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

Vedoucí Katedry informační bezpečnosti