Katedra informační bezpečnosti

Na katedře působí 2 profesoři

Máme 100% zaměstnanost absolventů

Mag. specializace PB má již přes 170 úspěšných absolventů

Za posledních 2 roky obhájili dizertaci 4 zaměstnanci katedry

Vybavení našich laboratoří má hodnotu několika miliónů korun díky grantovým prostředkům

Na Katedře informační bezpečnosti (KIB) se zaměřujeme na kybernetickou bezpečnost, kryptologii, síťovou a systémovou bezpečnost, detekci malwaru, návrh bezpečného hardwaru a softwaru a částečně numeriku. Vyučujeme zde praktické i teoretické základy ICT bezpečnosti potřebné při řešení bezpečnostních aspektů softwarového i hardwarového návrhu. Studenti se v rámci našich předmětů seznámí s kryptologickými principy nebo se způsoby detekce útoků v počítačových sítích. Zapojujeme se také do projektů v rámci Výzkumného centra informatiky (RCI). Pro výzkum máme k dispozici několik moderních laboratoří.

Kontaktní osoby

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

Vedoucí Katedry informační bezpečnosti

Ivana Holíková

Sekretářka kateder – KČN, KPS a KIB

Kde nás najdete?

Katedra informační bezpečnosti
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Budova A, 11. patro
Thákurova 7
160 00 Praha 6 – Dejvice