Katedra informační bezpečnosti

Na katedře působí 2 profesoři

Máme 100% zaměstnanost absolventů

Mag. specializace PB má již přes 170 úspěšných absolventů

Za posledních 2 roky obhájili dizertaci 4 zaměstnanci katedry

Vybavení našich laboratoří má hodnotu několika miliónů korun díky grantovým prostředkům

Na Katedře informační bezpečnosti (KIB) se zaměřujeme na kybernetickou bezpečnost, kryptologii, síťovou a systémovou bezpečnost, detekci malwaru, návrh bezpečného hardwaru a softwaru a částečně numeriku. Vyučujeme zde praktické i teoretické základy ICT bezpečnosti potřebné při řešení bezpečnostních aspektů softwarového i hardwarového návrhu. Studenti se v rámci našich předmětů seznámí s kryptologickými principy nebo se způsoby detekce útoků v počítačových sítích. Zapojujeme se také do projektů v rámci Výzkumného centra informatiky (RCI). Pro výzkum máme k dispozici několik moderních laboratoří.

Kontaktní osoby

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

Vedoucí Katedry informační bezpečnosti

Bc. Monika Limberková

Sekretářka Katedry informační bezpečnosti

Kde nás najdete?

Katedra informační bezpečnosti
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Budova A, 11. patro
Thákurova 7
160 00 Praha 6 – Dejvice