Pracovníci katedry, doktorandi i studenti se zájmem o výzkumnou činnost spolupracují na teoretickém i aplikovaném výzkumu v počítačové bezpečnosti.