prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

Vedoucí Katedry informační bezpečnosti

Výuka

Předměty bakalářského studia

Kód Název předmětu
BI-BEZ Bezpečnost
BIE-BEZ Security
BIE-HWB Hardware Security
BIK-BEK Bezpečný kód
BIK-BEZ Bezpečnost
BIK-HWB Hardwarová bezpečnost
BI-BEK Bezpečný kód
BI-HWB Hardwarová bezpečnost
BIE-KAB.21 Cryptography and Security
BIE-ZSB.21 Basics of System Security
BI-KAB.21 Kryptografie a bezpečnost
BIK-KAB.21 Kryptografie a bezpečnost
BIK-ZSB.21 Základy systémové bezpečnosti
BI-ZSB.21 Základy systémové bezpečnosti

Předměty doktorského studia

Kód Název předmětu
PI-ANM Aplikovaná numerická matematika
PI-ESC Vestavná bezpečnost