Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Laboratoř etického hackování (HackingLab)

HackingLab vytváří prostředí, kde si studenti mohou vyzkoušet, jak napadnout či hackovat různé systémy. Nabízíme tak skvělou příležitost vyzkoušet si teoreticky nabyté zkušenosti v praxi. Laboratoř provozujeme ve spolupráci se společností NN Group.

Čemu se laboratoř věnuje?

Primárním cílem laboratoře je podpořit rozvoj mladých odborníků v oblasti IT bezpečnosti. Prostřednictvím softwarových nástrojů, kterými je laboratoř vybavena, se mohou studenti stát specialisty a naučit se chránit majetek v komerčním prostředí.

Etické hackování slouží k ochraně systémů a prevenci útoků díky odhalení jejich slabin bezpečnostními specialisty. Úkolem etického hackování je simulovat aktivity reálných útočníků tím, že se hledají slabiny systému s cílem zvýšení jeho bezpečnosti. Tato činnost je legální a etická a obvykle probíhá ve spolupráci s majitelem či administrátorem systému.

Členové laboratoře

Vybavení

V laboratoři jsou momentálně 4 počítače, z nichž jeden disponuje SIEM softwarem pro monitorování a vyhodnocování bezpečnostních incidentů. Zbývající tři slouží k virtualizaci různých schválně zranitelných serverů. Účelem je trénink a demonstrace z oblasti ofenzivní bezpečnosti.

Činnost laboratoře se dotýká těchto témat

Kontaktní osoba

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

Vedoucí Katedry informační bezpečnosti

Kde nás najdete?

Laboratoř etického hackování
Katedra informační bezpečnosti
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Místnost TH:A-957 (Budova A, 9. patro)
Thákurova 7
Praha 6 – Dejvice
160 00

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.