Katedra počítačových systémů

Výzkumné oblasti

Zaměřujeme se na výzkum paralelních a distribuovaných škálovatelných algoritmů pro vysoce výkonné počítače, na GPU algoritmy a akcelerace, na datové struktury a algoritmy pro rozsáhlé řídké matice a tenzory, datové struktury, paralelní algoritmy a algoritmy strojového učení pro zpracování velkých dat v astronomii. Řešíme výzkumné granty zaměřené na vysoce výkonné výpočty a masivně paralelní algoritmy, GPU akcelerátory a distribuované zpracování velkých dat.