Katedra počítačových systémů

Laboratoře

<p>Na katedře funguje dlouhodobě Síťová laboratoř a&nbsp;GPU laboratoř, které slouží jak ve výuce, tak ve výzkumu. Od roku 2021 připravujeme ExaHPCLab, jejímž základem bude unikátní heterogenní výpočetní klastr, jehož výpočetní uzly budou mít architekturu Exascale superpočítačů, vyvíjených ve světě od roku 2020.</p>