Předměty bakalářského studia

Kód Název předmětu
BI-ADU.1 Administrace OS Unix
BIK-ADU.21 Administrace OS Unix
BIK-ADU.1 Administrace OS Unix
BI-ADU.21 Administrace OS Unix
BI-ADW.1 Administrace OS Windows
BIK-ADW.1 Administrace OS Windows
BIE-SPS.21 Administration of Computer Networks and Services
BIE-APS.21 Architectures of Computer Systems
BIE-APS.1 Architectures of Computer Systems
BIK-APS.1 Architektury počítačových systémů
BIK-APS.21 Architektury počítačových systémů
BI-APS Architektury počítačových systémů
BI-APS.1 Architektury počítačových systémů
BI-APS.21 Architektury počítačových systémů
BIE-PSI Computer Networks
BIE-PSI.21 Computer Networks
BIE-TPS.21 Computer Networks Technologies
BIK-STO Datová úložiště a systémy souborů
BI-STO Datová úložiště a systémy souborů
BIE-IOT.21 Internet of Things
BIK-IOT.21 Internet věcí
BI-IOT.21 Internet věcí
BIE-UOS Introduction to Operating Systems
BI-MIT Mikrotik technologie
BIE-MSI.21 Mobile Networks
BIK-MSI.21 Mobilní sítě
BI-MSI.21 Mobilní sítě
BIE-SIP.21 Network Programming
BIE-ST1 Network Technology 1
BIE-OSY.21 Operating Systems
BIE-OSY Operating Systems
BI-OSY.21 Operační systémy
BIK-OSY.21 Operační systémy
BI-OSY Operační systémy
BIK-OSY Operační systémy
BI-PSI Počítačové sítě
BIK-PSI Počítačové sítě
BIK-PSI.21 Počítačové sítě
BI-PSI.21 Počítačové sítě
BIE-PS1 Programming in Shell 1
BIE-PS2 Programming in shell 2
BIK-PS1 Programování v shellu 1
BI-PS1 Programování v shellu 1
BI-PS2 Programování v shellu 2
BIE-SKJ.21 Scripting Languages
BIE-VPS.21 Selected Topics in Computer Networking
BI-SKJ.21 Skriptovací jazyky
BIK-SPS.21 Správa sítí a služeb
BI-SPS.21 Správa sítí a služeb
BI-SOJ Strojově orientované jazyky
BIK-SIP.21 Síťové programování
BI-SIP.21 Síťové programování
BI-ST1 Síťové technologie 1
BI-ST2 Síťové technologie 2
BI-ST3 Síťové technologie 3
BI-ST4 Síťové technologie 4
BI-TPS.21 Technologie počítačových sítí
BIK-TPS.21 Technologie počítačových sítí
BIE-ADU.1 Unix Administration
BIE-ADU.21 Unix Administration
BIE-UOS.21 Unix-like Operating Systems
BI-UOS.21 Unixové operační systémy
BIK-UOS.21 Unixové operační systémy
BI-VDC.21 Virtualizace a datová centra
BIK-VDC.21 Virtualizace a datová centra
BIE-VDC.21 Virtualization and Data Centers
BIK-VPS.21 Vybrané partie z počítačových sítí
BI-VPS.21 Vybrané partie z počítačových sítí
BIE-ADW.1 Windows Administration
BI-ULI Úvod do Linuxu
BIK-UOS Úvod do operačních systémů
BI-UOS Úvod do operačních systémů
BI-OPT Úvod do optických sítí

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
MIE-POA.16 Advanced Computer System Architectures
MI-BPS Bezdrátové počítačové sítě
NI-BPS Bezdrátové počítačové sítě
MI-BPR.16 Bezpečnost a bezpečné programování
MI-DSV.16 Distribuované systémy a výpočty
NI-DSV Distribuované systémy a výpočty
NIE-DSV Distributed Systems and Computing
MIE-DSV.16 Distributed Systems and Computing
NI-EPC Efektivní programování v C++
NIE-EPC Effective C++ programming
NIE-GPU GPU Architectures and Programming
NI-GRI Grid Computing
NI-IAM Internet a multimédia
NI-IOT Internet of Things
MI-IOT Internet of Things
MIE-MTI.16 Modern Internet Technologies
NIE-MTI Modern Internet Technologies
NI-MTI Moderní technologie Internetu
MI-MTI.16 Moderní technologie Internetu
NIE-MCC Multicore CPU Computing
NIE-OSY Operating Systems and Systems Programming
NI-OSY Operační systémy a systémové programování
NI-PDP Paralelní a distribuované programování
MI-PDP.16 Paralelní a distribuované programování
MI-PAP.16 Paralelní architektury počítačů
MIE-PAP.16 Parallel Computer Architectures
MIE-PDP.16 Parallel and Distributed Programming
NIE-PDP Parallel and Distributed Programming
MI-POA.16 Pokročilé architektury počítačových systémů
NI-GPU Programování a architektury grafických procesorů
MI-PRC Programování v CUDA
NI-VCC Virtualizace a cloud computing
NIE-VCC Virtualization and Cloud Computing
NI-MCC Výpočty na vícejádrových procesorech
MIE-BPS Wireless Computer Networks
NIE-BPS Wireless Computer Networks

Předměty doktorského studia

Kód Název předmětu
PI-ADH Algoritmy a datové struktury pro HPC
PI-KP Komunikační protokoly
PI-PPA Pokročilé paralelní algoritmy
PI-VAP Vyšší architektura počítačů

Celofakultní předměty

Kód Název předmětu
DD-IOT Internet of Things
DD-IOT23 Internet of Things
DD-PDP.23 Parallel and Distributed Programming