Počítačové sítě a Internet

V moderním světě 21. století je celosvětová počítačová síť Internet běžnou součástí života a lze ji právem označit za informační dálnici, po které jsou dennodenně dopravovány terabyty dat sloužící k různým činnostem. Specializace si klade za cíl poskytnout absolventovi veškeré informace k tomu, aby se stal profesionálem v počítačových sítích. Studenti získají řadu praktických i teoretických zkušeností s moderními technologiemi v naší špičkově vybavené síťové laboratoři a budou připraveni pro úspěšné uvedení do praxe.

Co se naučíte?

Získáte komplexní znalosti na úrovni architektů v oblasti návrhu a správy počítačových sítí, datových center či  IoT. Porozumíte detailně síťovým technologiím (optickým, metalickým bezdrátovým) běžně používaným v Internetu, programování síťových aplikací a protokolů a principů zabezpečení datových přenosů. Budete umět:

  • Navrhovat, spravovat, optimalizovat a zabezpečovat počítačové sítě
  • Programovat síťové aplikace
  • Orientovat se ve světě síťových služeb a IoT

Jaké bude vaše uplatnění?

Po úspěšném absolvování studia se stanete profesionály v oboru počítačových sítí a Internetu. Toto odvětví je na trhu práce velmi perspektivní a velmi žádané a absolvent nalezne uplatnění v každé menší či větší firmě. Můžete se stát:

  • Architektem a administrátorem počítačových sítí 
  • Specialistou na bezpečnost počítačových sítí
  • Konstruktérem IoT systémů
  • Tvůrcem síťových aplikací

doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.