Počítačové sítě a Internet

Studijní plán

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-GIT.21 Technologie pro vývoj SW PP 3
BI-PA1.21 Programování a algoritmizace 1 PP 7
BI-UOS.21 Unixové operační systémy PP 5
BI-TZP.21 Technologické základy počítačů PP 5
BI-LA1.21 Lineární algebra 1 PP 5
BI-DML.21 Diskrétní matematika a logika PP 5
BI-PT.21 Povinná tělesná výchova, Compulsory Physical Education, ver. 2021 - -

3. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-AG1.21 Algoritmy a grafy 1 PP 5
BI-AAG.21 Automaty a gramatiky PP 5
BI-MA2.21 Matematická analýza 2 PP 6
BI-TPS.21 Technologie počítačových sítí PS 5
BI-APS.21 Architektury počítačových systémů PS 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-KAB.21 Kryptografie a bezpečnost PP 5
BI-OSY.21 Operační systémy PP 5
BI-ADU.21 Administrace OS Unix PS 5
BI-VPS.21 Vybrané partie z počítačových sítí PS 5
BI-VDC.21 Virtualizace a datová centra PS 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

5. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BI-BPR.21 Bakalářský projekt PP 1
BI-PST.21 Pravděpodobnost a statistika PP 5
BI-SPS.21 Správa sítí a služeb PS 5
BI-SIP.21 Síťové programování PS 5
BI-IOT.21 Internet věcí PS 5
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 - -

1. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-UOS.21 Unixové operační systémy PP 5
BIK-PA1.21 Programování a algoritmizace 1 PP 7
BIK-TZP.21 Technologické základy počítačů PP 5
BIK-LA1.21 Lineární algebra 1 PP 5
BIK-DML.21 Diskrétní matematika a logika PP 5
BIK-GIT.21 Technologie pro vývoj SW PP 3

2. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-PSI.21 Počítačové sítě PP 5
BIK-PA2.21 Programování a algoritmizace 2 PP 7
BIK-DBS.21 Databázové systémy PP 5
BIK-SAP.21 Struktura a architektura počítačů PP 5
BIK-MA1.21 Matematická analýza 1 PP 5
BIK-V.21 Čistě volitelné předměty bakalářského programu, kombinovaná forma výuky, verze 2021 - -

4. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-OSY.21 Operační systémy PP 5
BIK-KAB.21 Kryptografie a bezpečnost PP 5
BIK-ADU.21 Administrace OS Unix PS 5
BIK-VPS.21 Vybrané partie z počítačových sítí PS 5
BIK-VDC.21 Virtualizace a datová centra PS 5
BIK-V.21 Čistě volitelné předměty bakalářského programu, kombinovaná forma výuky, verze 2021 - -

5. semestr

Kód Název předmětu Povinnost Kredity
BIK-PST.21 Pravděpodobnost a statistika PP 5
BIK-BPR.21 Bakalářský projekt PP 1
BIK-SIP.21 Síťové programování PS 5
BIK-IOT.21 Internet věcí PS 5
BIK-SPS.21 Správa sítí a služeb PS 5
BIK-V.21 Čistě volitelné předměty bakalářského programu, kombinovaná forma výuky, verze 2021 - -

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.