Počítačové sítě a Internet (verze pro anglické studenty)

Specializace se vyučuje jak v češtině, tak v angličtině.

Garant

doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.