Počítačové systémy a sítě (verze pro anglické studenty)

Specializace se vyučuje jak v češtině, tak v angličtině.

Garant

prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

Vedoucí Katedry počítačových systémů

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.