Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

Publikace

Methodology and Infrastructure for Teaching Operating Systems Courses for Large Number of University Students

Rok
2023
Publikováno
2023 18th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI). IEEE Xplore, 2023. ISSN 2166-0727. ISBN 978-989-33-4792-8.
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
The article shares experience with teaching operating systems courses (of various complexity) for large number (up to one thousand) students. The nature of operating systems requires specific methods of lab environment/setup, lab exercises development and design of knowledge tests and final exam requirements. Automation of teaching processes is needed while maintaining quality of knowledge transfer and protecting reputation of the University. The article covers our experience with teaching courses covering UNIX/LINUX basics, administration of UNIX/LINUX operating systems, Operating Systems (classical course) and LINUX Kernel Programming. We discuss infrastructure that we designed, and we have been successfully using for several years.development and design of knowledge tests and final exam requirements. Automation of teaching processes is needed while maintaining quality of knowledge transfer and protecting reputation of the University. The article covers our experience with teaching courses covering UNIX/LINUX basics, administration of UNIX/LINUX operating systems, Operating Systems (classical course) and LINUX Kernel Programming. We discuss infrastructure that we designed, and we have been successfully using for several years.

KONCEPCE VÝUKY PŘEDMĚTŮ Z OBLASTI OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ

Rok
2022
Publikováno
Informatika 2022 - Sborník příspěvků. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2022. p. 1-62.
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
Příspěvek se zabývá aktuální koncepcí výuky předmětů z oblasti operačních systémů na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Jsou zde uvedeny cíle studia jednotlivých předmětů, vzájemné tematické souvislosti předmětů, obsahy přednášek a cvičení. Diskutovány jsou další předměty s tematickou návazností na problematiku popsaných předmětů. Závěrem jsou navrženy předměty, jejichž obsah není aktuálně součástí studijních programů.

TECHNICKÁ A SYSTÉMOVÁ PODPORA VÝUKY OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ

Rok
2022
Publikováno
Informatika 2022 - Sborník příspěvků. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2022. p. 38-41.
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
Článek popisuje specifické aspekty praktické části výuky předmětů z oblasti operačních systémů. Řeší se zde následující s tím spojené problémy: (1) Možnost objektivního hodnocení funkčnosti složitých příkazů a SHELL skriptů pro velký počet studentů. (2) Možnost realizace praktických cvičení, během kterých je pro provádění příkazů nutný administrátorský režim a je třeba počítat s tím, že může dojít k destrukci systému. Je zde popsáno, jakým způsobem je tato problematika řešena ve výuce na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze.

Evaluation of student skills in unix base scripting course.

Rok
2019
Publikováno
ICEBT 2019: Proceedings of the 2019 3rd International Conference on E-Education, E-Business and E-Technology. New York: Association for Computing Machinery, 2019. p. 23-27. ISBN 978-1-4503-7256-5.
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
As UNIX-like operating systems are widespread in computing environments, UNIX scripting course is an important part of the first semester of our IT study program. The aim of this course is to provide basic understanding and experience with Linux command line; students learn how to automate repeated tasks required for running various lab experiments. Hands-on lab assignments are prepared for review and evaluation of the student learning process. Two web evaluation services for scripting skills checking were investigated. This paper presents the challenges faced when implementing and fine-tuning the course. It discusses three student skills evaluation methods used in the course.