Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

Výuka

Předměty bakalářského studia

Kód Název předmětu
BI-PS1 Programování v shellu 1
BI-BPR Bakalářský projekt
BI-BAP Bakalářská práce
BIE-BPR Bachelor Project
BIE-BAP Bachelor Thesis
BIE-ADU.1 Unix Administration
BIK-ADU.1 Administrace OS Unix
BIK-BPR Bakalářský projekt
BI-ADU.1 Administrace OS Unix
BI-AZKE Angličtina, externí zkouška
BIE-UOS Introduction to Operating Systems
BIK-UOS Úvod do operačních systémů
BI-UOS Úvod do operačních systémů
BI-ZS10 Zahraniční stáž pro bakalářské studium za 10 kreditů
BI-ZS20 Zahraniční stáž pro bakalářské studium za 20 kreditů
BI-ZS30 Zahraniční stáž pro bakalářské studium za 30 kreditů
BIE-ZS10 Bachelor internship abroad for 10 credits
BIE-ZS20 Bachelor internship abroad for 20 credits
BIE-ZS30 Bachelor internship abroad for 30 credits
BI-BPR.21 Bakalářský projekt
BIE-BPR.21 Bachelor Project
BIK-BPR.21 Bakalářský projekt
BI-BAP.21 Bakalářská práce
BI-ADU.21 Administrace OS Unix
BIE-BAP.21 Bachelor Thesis
BIK-ADU.21 Administrace OS Unix
BI-ATHE Zahraniční stáž pro bakalářské studium v rámci programu ATHENS
BI-ATHE2 Opakovaná zahraniční stáž pro bakalářské studium v rámci programu ATHENS
BIE-KDT Increase for the comlexity of the course
BI-KDT Navýšení za náročnost předmětu
BIK-KDT Navýšení za náročnost předmětu
BI-EMZ Bakalářský manažersko ekonomický předmět z výjezdu do zahraničí
BI-HPZ Bakalářský humanitní předmět z výjezdu do zahraničí

Celofakultní předměty

Kód Název předmětu
UKR-CZ Czech Language for Ukrainian refugees