Nové objevy, kreativní řešení, nezvyklé propojení nebo inovativní pohled na věc – toho všeho jsou dizertační práce našich doktorandů plné. Jsou úzce specializované a jdou až k jádru problému. Na půdě naší fakulty jich vzniklo už více než 50.

Zpracování, kontrola a modelování specifikace požadavků na softwarový systém v přirozeném jazyce

Autor
Ing. David Šenkýř
Rok
2024
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.
Oponenti
prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
doc. Ing. Radek Burget, Ph.D.
prof. dr. José Emilio Labra Gayo

Budování bránové ontologie mezi Normalizovanými systémy a konceptuálními modely

Autor
Ing. Marek Suchánek
Rok
2023
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D. (FIT ČVUT)
prof. Dr. Herwig Mannaert (University of Antwerp)
Oponenti
Univ. Prof. Henderik Alex Proper, Ph.D.
assist. prof. Sérgio Guerreiro, Ph.D.
prof. Markus Helfert, Ph.D.

Bezpečnost postranních kanálů vestavných zařízení

Autor
Ing. Petr Socha
Rok
2023
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
Dr.-Ing. Martin Novotný
Oponenti
Mgr. Jakub Breier, Ph.D.
assist. prof. Francesco Regazzoni
assoc. prof. Ricardo Chaves

Vliv šifrovaného DNS na síťovou bezpečnost

Autor
Ing. Karel Hynek
Rok
2023
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Oponenti
RNDr. Tomáš Jirsík, Ph.D.
prof. Rémi Badonnel, Ph.D.
prof. Ramin Sadre, Ph.D.

Ontologie v rekomendačních systémech

Autor
Ing. Stanislav Kuznetsov
Rok
2023
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Oponenti
prof. dr hab. inz. Krzysztof Goczyla
Assoc. Prof. Aleksandra Klašnja Milicevic, Ph.D.
Mgr. Ladislav Peška, Ph.D.

Vyhledávání vzorků ve stromech a indexování stromů za použití automatů zpracovávajících řetězce

Autor
Ing. Eliška Šestáková
Rok
2023
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
Oponenti
prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc.
prof. Philip Bille
prof. Giovanni Pighizzini

Návrh systémů pro podporu řízení souladu s předpisy

Autor
Ing. Marek Skotnica
Rok
2023
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Křemen, Ph.D.
prof. Hans Mulder, Ph.D.
Assist. Prof. Joao Luiz Rebelo Moreira, Ph.D.

Analýza velkých repozitářů kódu

Autor
Ing. Petr Máj
Rok
2023
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
Oponenti
Prof. Tobias Wrigstad
Max Schaefer, MSc., DPhil.
Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.

Automatické generování testovacích vektorů s nulovým maskováním pro obecný kompaktor odezvy

Autor
Ing. Robert Hülle
Rok
2023
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D.
Oponenti
Assoc. Prof. Paolo Bernardi, PhD.
Dr. Stephan Eggersgluess
Prof. Liviu-Cristian Miclea, PhD.

Podobnostní vyhledávání v nestrukturovaných datech využitím datově-tranzitivních modelů

Autor
Ing. David Bernhauer
Rok
2022
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Oponenti
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
Prof. Richard C. H. Connor, Ph.D.
Assoc. Prof. Magnus Lie Hetland, Ph.D.

Lineární kryptoanalýza Baby Rijndael a implementační postranní kanály AES

Autor
Ing. Josef Kokeš
Rok
2022
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Oponenti
Assoc. Prof. Brice Colombier, Ph.D.
Mgr. Jakub Breier, Ph.D.
doc. Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D.

Randomizované indexy pro přibližné vyhledávání v multidimenzionálních polích

Autor
Ing. Luboš Krčál
Rok
2022
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
Oponenti
prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Kwo-Sen Kuo, PhD.
Dimitar Mišev, PhD.

Správa důvěryhodnosti v bezdrátových ad hoc sítích

Autor
Ing. Yelena Trofimova
Rok
2022
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
Oponenti
Prof. Dr. Stefan Schmid
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D.

Získávání znalostí z multimediálního obsahu

Autor
Ing. Petr Pulc
Rok
2022
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
Oponenti
prof. Irina Perfiljeva, CSc., dr. h. c., prof. h. c.
Assoc. prof. Neeta Nain, Ph.D.
doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D.

Složitost her na grafech

Autor
Ing. Václav Blažej
Rok
2022
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.
Oponenti
Prof., Dr. rer. nat. Robert Bredereck
RNDr. Martin Balko, Ph.D.
Paweł Rzążewski, PhD.

Predictor Factory: Učení z relačních dat

Autor
Ing. Jan Motl
Rok
2022
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Oponenti
Prof. Abdullah Uz Tansel
doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.

Přizpůsobení teorií podnikového inženýrství a normalizovaných systémů potřebám metodického frameworku pro technologické transformace

Autor
Mgr. Ondřej Dvořák
Rok
2022
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oponenti
assist. prof. David Sardinha Andrade de Aveiro, PhD
assist. prof. Sérgio Luís Proença Duarte Guerreiro, PhD.
doc. Ing. František Huňka, CSc.

Testovatelnost a fyzická bezpečnost: řešení na úrovni standardních buněk

Autor
Ing. Jan Bělohoubek
Rok
2022
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D.
Oponenti
Prof. Dr. Amir Moradi; Prof. Dr.-Ing. Miloš Krstić; prof. Michel Renovell, Ph.D

Architektury a optimalizace pro kompresní algoritmy k dosažení nízkého zpoždění realizované v (programovatelných) technických prostředcích

Autor
Ing. Matěj Bartík
Rok
2021
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
Dr. Ing. Sven Ubik
Oponenti
doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D.; doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D; Dr. Dirk Koch

Automatická detekce malwaru

Autor
Mgr. Martin Jureček
Rok
2021
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Oponenti
Prof. Mark Stamp; Assoc. Prof. Carles Mateu, PhD.; Ing. Sebastián García, Ph.D.

Hardverově generované klíče pro kryptografické systémy a protokoly

Autor
Ing. Simona Buchovecká
Rok
2021
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Oponenti
Assoc. Prof. Jens-Peter Kaps, PhD.; Assoc. Prof. Florent Bernard; doc. Ing. Dominik Macko, PhD.

PUF založený na kruhových oscilátorech pro FPGA

Autor
Ing. Filip Kodýtek
Rok
2021
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Oponenti
Prof. Kris Gaj, PhD.; Assoc. Prof. Brice Colombier; doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D.

Pokročilé metody asymetrického heterogenního transfer learningu

Autor
Ing. Magda Friedjungová
Rok
2021
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Vojtěch Franc, Ph.D.; prof. Michał Choraś, Ph.D.; dr. inž. Mariusz Topolski

Comprehensibility in Network Intrusion Detection

Autor
Ing. Martin Kopp
Rok
2020
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
Oponenti
doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.; Ing. Martin Rehák, Ph.D.; Prof. Hisashi Kashima, PhD.

Analýza postranních kanálů: efektivní implementace útoků a protiopatření odolná proti poruchám

Autor
Ing. Vojtěch Miškovský
Rok
2020
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Oponenti
Dr. Paris Kitsos; Giorgio Di Natale, Ph.D.; Prof. Lejla Batina, PDEng.

Meta optimalizace shlukové analýzy

Autor
Ing. Tomáš Bartoň
Rok
2019
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Oponenti
Assoc. Prof., Dr. rer. nat. habil. Arthur Zimek; doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D.; doc. Mouzhi Ge, Ph.D.

Vylepšení směrování v oportunistických sítích pomocí metod strojového učení s učitelem a bez učitele

Autor
Ing. Ladislava Smítková Janků
Rok
2019
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Kateřina Hyniová, CSc.
Oponenti
Eleonora Borgia, PhD.; Assoc. Prof. Dr. Floriano De Rango; doc. Ing. Ján Papaj, PhD.

Adaptivní algoritmy řízení inteligentních agentů

Autor
Ing. Martin Šlapák
Rok
2019
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
Mgr. Roman Neruda, CSc.
Oponenti
doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.; RNDr. Petra Vidnerová, Ph.D.; doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

Spolehlivé architektury FPGA

Autor
Ing. Jan Pospíšil
Rok
2019
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D.
Oponenti
Assoc. Prof. Luca Sterpone, PhD.; Jorge L. Tonfat, PhD.; prof. Ing. Miloš Drutarovský, CSc.

(Nelineární) stromové indexování a protisměrné vyhledávání

Autor
Ing. Jan Trávníček
Rok
2019
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
Oponenti
Assoc. prof. Johanna Björklund, PhD.; prof. RNDr. Marie Demlová, CSc.; doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D.

Přenos času a frekvence v lokálních sítích

Autor
Ing. Jiří Dostál
Rok
2019
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
RNDr. Ing. Vladimír Smotlacha, Ph.D.
Oponenti
Assoc. Prof. Ant. Javier Díaz Alonso, PhD.; doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc.; Ing. Tomáš Horváth, Ph.D.

Manipulace kapacitou doporučovacích modelů pro optimalizaci v Recall-Coverage rovině

Autor
Ing. Tomáš Řehořek
Rok
2019
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Oponenti
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.; Prof. Dr. Martha Larson; doc. Ing. Michal Kompan, PhD.

Linked Data Based Knowledge Provisioning

Autor
Ing. Milan Dojčinovski
Rok
2019
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.
Oponenti
Prof. Dr. Harith Alani; prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.; prof. dr. ir. Ruben Verborgh

Modelování dynamických textur

Autor
Ing. Radek Richtr
Rok
2018
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Oponenti
Assoc. prof. Renaud Péteri; doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.; prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Proudová paralelní detekce anomálií v počítačových sítích

Autor
Ing. Tomáš Čejka
Rok
2018
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Oponenti
doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D.; prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.; Prof. Dr. Burkhard Stiller

Predikce a analýza spolehlivosti kritických systémů

Autor
Ing. Martin Daňhel
Rok
2018
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Oponenti
doc. Ing. Stanislav Racek, CSc.; Ing. Josef Strnadel, Ph.D.; Prof. Dr. Jaan Raik

Vstříc decentralizovanému peer-to-peer clusteru

Autor
Ing. Josef Gattermayer
Rok
2018
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
Oponenti
prof. Ing. Petr Tůma, Dr.; Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. Alexander Schill; dhr. prof. dr. Marian Bubak

Vlastnosti a implementační aspekty residuální aritmetiky pro hardwarový řešič soustav lineárních rovnic

Autor
Ing. Jiří Buček
Rok
2018
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Oponenti
doc. Ing. Miloš Drutarovský, CSc.; doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D.; Assoc. Prof. Kris Gaj, Ph.D.

Analýza očních duhovek

Autor
Ing. Mikuláš Krupička
Rok
2018
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Oponenti
Assoc. prof. Maria De Marsico; doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.; RNDr. Jan Kalina, Ph.D.

Indexy uspořádaných stromů pro podstromy a stromové vzorky a jejich prostorové složitosti

Autor
Ing. Martin Poliak
Rok
2018
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
Oponenti
prof. Dr. František Franěk; prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.; prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.

Modelování textur aplikované na lékařské snímky

Autor
Mgr. Václav Remeš
Rok
2018
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Oponenti
Ing. Milan Sonka, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Jan Kybic; prof. Ing. Jiří Jan, CSc.

Dependable design methods for programmable circuits with respect to area overhead

Autor
Ing. Pavel Vít
Rok
2018
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Oponenti
Ing. Josef Strnadel, Ph.D.; doc. Ing. Vlastimil Vavřička, CSc.; Assoc. Prof. Francesco Leporati, PhD.

Towards OntoUML for Software Engineering: Transformation of OntoUML into Relational Databases

Autor
Ing. Zdeněk Rybola
Rok
2018
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Karel Richta, CSc.
Oponenti
doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.; Ivan Luković, PhD.; Prof. Dr. Giancarlo Guizzardi

Adaptive Measurement of Material Appearance

Autor
Ing. Radomír Vávra
Rok
2017
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Oponenti
doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.; doc. Ing. Jiří Bittner, Ph.D.; Prof. dr. hab. Inz. Karol Myszkowski

Physical Fault Injection and Monitoring Methods for Programmable Devices

Autor
Ing. Tomáš Vaňát
Rok
2017
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Oponenti
Giorgio Di Natale, Ph.D.; Prof. Dr. Andreas Steininger; Ing. Jiří Kvasnička, Ph.D.

Generation of High-Speed Network Device from High-Level Description

Autor
Ing. Pavel Benáček
Rok
2017
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Oponenti
Prof. Giuseppe Bianchi; Ing. Katarína Jelemenská, PhD.; Assoc. prof. Dr. Alistair McEwan

Digital Circuits Testing Based on Pattern Overlapping and Broadcasting

Autor
Ing. Martin Chloupek
Rok
2017
Typ
Dizertační práce
Oponenti
doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D.; Ing. Štefan Krištofík, PhD.; Prof. Dr.-Ing. Heinrich Theodor Vierhaus

Implicit Representations in Testing and Dependability of Digital Circuits

Autor
Ing. Jiří Balcárek
Rok
2017
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D.
Oponenti
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.; Prof. Raimund Ubar, PhD.; Prof. Matteo Sonza Reorda, PhD.

Rich Semantic Representations in Web Usage Mining

Autor
Ing. Jaroslav Kuchař
Rok
2017
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.
Oponenti
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.; Dr. Roman Dumitru; Priv. Doz. Mag. Dr. Gerhard Wohlgenannt

Dependable Systems Design Methods for FPGAs

Autor
Ing. Jaroslav Borecký
Rok
2016
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Oponenti
Prof. Smail Niar, PhD.; Prof. Dr. Andreas Steininger; doc. Ing. Vlastimil Vavřička, CSc.

Hierarchical Dependability Models Based on Markov Chains

Autor
Ing. Martin Kohlík
Rok
2016
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Oponenti
Dr. Karl-Erwin Grosspietsch; doc. RNDr. Elena Gramatová, PhD.; doc. Ing. Stanislav Racek, CSc.

Algorithms and Data Structures for Very Large Sparse Matrices

Autor
Ing. Daniel Langr
Rok
2015
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
Oponenti
prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.; doc. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D.; Salvatore Filippone, Ph.D.

Information Extraction and Data Acquisition for News Articles Filtering and Recommendation

Autor
Ing. Ivo Lašek
Rok
2015
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Oponenti
Dr.-Ing. Sebastian Hellmann; RNDr. Radim Řehůřek, Ph.D.; doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D.

Searching Regularities in Strings using Finite Automata

Autor
Ing. Ondřej Guth
Rok
2014
Typ
Dizertační práce
Oponenti
prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.; prof. RNDr. Marie Demlová, CSc.; Prof. William Smyth, Ph.D.

Natural Language Compression Using Byte Codes

Autor
Ing. Petr Procházka
Rok
2014
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
Oponenti
Prof. Shmuel Tomi Klein; doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.; doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.

Programmable and Customizable Hardware Accelerators for Self-adaptive Virtual Processors in FPGA

Autor
Ing. Jaroslav Sýkora
Rok
2014
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
Ing. Martin Daněk, Ph.D.
Oponenti
prof. Dr.-Ing. Christian Hochberger; prof. Dr. Chris Jesshope; prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

Low-Latency Video Transmissions for Real-Time Collaboration with a Scalable Hardware Acceleration

Autor
Ing. Petr Žejdl
Rok
2014
Typ
Dizertační práce
Oponenti
doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D.; prof. dr. ir. Cees de Laat; Andre Georg Holzner, Ph.D.

Reliability Analysis of SRAM-based Field-Programmable Gate Arrays

Autor
Ing. Jiří Kvasnička
Rok
2014
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Oponenti
doc. Ing. Stanislav Racek, CSc.; doc. Michel Renovell, Ph.D.; prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.

Extendable and Scalable FPGA-based High-speed Packet Processing

Autor
Ing. Jiří Halák
Rok
2013
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Oponenti
prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.; Ing. Katarína Jelemenská, Ph.D.; Francesco Leporati, associate professor

Overlapping Non-dedicated Clusters Architecture

Autor
Mgr. Martin Šťava
Rok
2013
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
Oponenti
doc. Ing. Jan Janeček, CSc.; RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.; Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. hc Alexander Schill

Pattern Matching in Tree Structures

Autor
Ing. Tomáš Flouri
Rok
2013
Typ
Dizertační práce
Oponenti
prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.; prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.; prof. Bruce A. Watson

Market-based Resource Allocation in Non-Dedicated Clusters

Autor
Ing. Michal Košťál
Rok
2012
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
Oponenti
prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.; doc. Ing. Pavel Čičák, Ph.D; dr. Srikumar Venugopal

Supporting Multiple Languages in Virtual Machines

Autor
Ing. Jan Vraný
Rok
2010
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.
Oponenti
Prof. Stéphane Ducasse; doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D.; Dr. Alexandre Bergel

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.