Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Nové objevy, kreativní řešení, nezvyklé propojení nebo inovativní pohled na věc – toho všeho jsou dizertační práce našich doktorandů plné. Jsou úzce specializované a jdou až k jádru problému. Na půdě naší fakulty jich vzniklo už více než 40.

Automatická detekce malwaru

Autor
Mgr. Martin Jureček
Rok
2021
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Oponenti
Prof. Mark Stamp; Assoc. Prof. Carles Mateu, PhD.; Ing. Sebastián García, Ph.D.

Hardverově generované klíče pro kryptografické systémy a protokoly

Autor
Ing. Simona Buchovecká
Rok
2021
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Oponenti
Assoc. Prof. Jens-Peter Kaps, PhD.; Assoc. Prof. Florent Bernard; doc. Ing. Dominik Macko, PhD.

PUF založený na kruhových oscilátorech pro FPGA

Autor
Ing. Filip Kodýtek
Rok
2021
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Oponenti
Prof. Kris Gaj, PhD.; Assoc. Prof. Brice Colombier; doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D.

Pokročilé metody asymetrického heterogenního transfer learningu

Autor
Ing. Magda Friedjungová
Rok
2021
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Oponenti
Ing. Vojtěch Franc, Ph.D.; prof. Michał Choraś, Ph.D.; dr. inž. Mariusz Topolski

Comprehensibility in Network Intrusion Detection

Autor
Ing. Martin Kopp
Rok
2020
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
Oponenti
doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.; Ing. Martin Rehák, Ph.D.; Prof. Hisashi Kashima, PhD.

Analýza postranních kanálů: efektivní implementace útoků a protiopatření odolná proti poruchám

Autor
Ing. Vojtěch Miškovský
Rok
2020
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Oponenti
Dr. Paris Kitsos; Giorgio Di Natale, Ph.D.; Prof. Lejla Batina, PDEng.

Meta optimalizace shlukové analýzy

Autor
Ing. Tomáš Bartoň
Rok
2019
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Oponenti
Assoc. Prof., Dr. rer. nat. habil. Arthur Zimek; doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D.; doc. Mouzhi Ge, Ph.D.

Vylepšení směrování v oportunistických sítích pomocí metod strojového učení s učitelem a bez učitele

Autor
Ing. Ladislava Smítková Janků
Rok
2019
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Kateřina Hyniová, CSc.
Oponenti
Eleonora Borgia, PhD.; Assoc. Prof. Dr. Floriano De Rango; doc. Ing. Ján Papaj, PhD.

Adaptivní algoritmy řízení inteligentních agentů

Autor
Ing. Martin Šlapák
Rok
2019
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
Mgr. Roman Neruda, CSc.
Oponenti
doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.; RNDr. Petra Vidnerová, Ph.D.; doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

Spolehlivé architektury FPGA

Autor
Ing. Jan Pospíšil
Rok
2019
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D.
Oponenti
Assoc. Prof. Luca Sterpone, PhD.; Jorge L. Tonfat, PhD.; prof. Ing. Miloš Drutarovský, CSc.

(Nelineární) stromové indexování a protisměrné vyhledávání

Autor
Ing. Jan Trávníček
Rok
2019
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
Oponenti
Assoc. prof. Johanna Björklund, PhD.; prof. RNDr. Marie Demlová, CSc.; doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D.

Přenos času a frekvence v lokálních sítích

Autor
Ing. Jiří Dostál
Rok
2019
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
RNDr. Ing. Vladimír Smotlacha, Ph.D.
Oponenti
Assoc. Prof. Ant. Javier Díaz Alonso, PhD.; doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc.; Ing. Tomáš Horváth, Ph.D.

Manipulace kapacitou doporučovacích modelů pro optimalizaci v Recall-Coverage rovině

Autor
Ing. Tomáš Řehořek
Rok
2019
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Oponenti
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.; Prof. Dr. Martha Larson; doc. Ing. Michal Kompan, PhD.

Linked Data Based Knowledge Provisioning

Autor
Ing. Milan Dojčinovski
Rok
2019
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.
Oponenti
Prof. Dr. Harith Alani; prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.; prof. dr. ir. Ruben Verborgh

Modelování dynamických textur

Autor
Ing. Radek Richtr
Rok
2018
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Oponenti
Assoc. prof. Renaud Péteri; doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.; prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Proudová paralelní detekce anomálií v počítačových sítích

Autor
Ing. Tomáš Čejka
Rok
2018
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Oponenti
doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D.; prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.; Prof. Dr. Burkhard Stiller

Predikce a analýza spolehlivosti kritických systémů

Autor
Ing. Martin Daňhel
Rok
2018
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Oponenti
doc. Ing. Stanislav Racek, CSc.; Ing. Josef Strnadel, Ph.D.; Prof. Dr. Jaan Raik

Vstříc decentralizovanému peer-to-peer clusteru

Autor
Ing. Josef Gattermayer
Rok
2018
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
Oponenti
prof. Ing. Petr Tůma, Dr.; Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. Alexander Schill; dhr. prof. dr. Marian Bubak

Vlastnosti a implementační aspekty residuální aritmetiky pro hardwarový řešič soustav lineárních rovnic

Autor
Ing. Jiří Buček
Rok
2018
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Oponenti
doc. Ing. Miloš Drutarovský, CSc.; doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D.; Assoc. Prof. Kris Gaj, Ph.D.

Analýza očních duhovek

Autor
Ing. Mikuláš Krupička
Rok
2018
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Oponenti
Assoc. prof. Maria De Marsico; doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.; RNDr. Jan Kalina, Ph.D.

Indexy uspořádaných stromů pro podstromy a stromové vzorky a jejich prostorové složitosti

Autor
Ing. Martin Poliak
Rok
2018
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
Oponenti
prof. Dr. František Franěk; prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.; prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.

Modelování textur aplikované na lékařské snímky

Autor
Mgr. Václav Remeš
Rok
2018
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Oponenti
Ing. Milan Sonka, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Jan Kybic; prof. Ing. Jiří Jan, CSc.

Dependable design methods for programmable circuits with respect to area overhead

Autor
Ing. Pavel Vít
Rok
2018
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Oponenti
Ing. Josef Strnadel, Ph.D.; doc. Ing. Vlastimil Vavřička, CSc.; Assoc. Prof. Francesco Leporati, PhD.

Towards OntoUML for Software Engineering: Transformation of OntoUML into Relational Databases

Autor
Ing. Zdeněk Rybola
Rok
2018
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Karel Richta, CSc.
Oponenti
doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.; Ivan Luković, PhD.; Prof. Dr. Giancarlo Guizzardi

Adaptive Measurement of Material Appearance

Autor
Ing. Radomír Vávra
Rok
2017
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Oponenti
doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.; doc. Ing. Jiří Bittner, Ph.D.; Prof. dr. hab. Inz. Karol Myszkowski

Physical Fault Injection and Monitoring Methods for Programmable Devices

Autor
Ing. Tomáš Vaňát
Rok
2017
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Oponenti
Giorgio Di Natale, Ph.D.; Prof. Dr. Andreas Steininger; Ing. Jiří Kvasnička, Ph.D.

Generation of High-Speed Network Device from High-Level Description

Autor
Ing. Pavel Benáček
Rok
2017
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Oponenti
Prof. Giuseppe Bianchi; Ing. Katarína Jelemenská, PhD.; Assoc. prof. Dr. Alistair McEwan

Digital Circuits Testing Based on Pattern Overlapping and Broadcasting

Autor
Ing. Martin Chloupek
Rok
2017
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.
Oponenti
doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D.; Ing. Štefan Krištofík, PhD.; Prof. Dr.-Ing. Heinrich Theodor Vierhaus

Implicit Representations in Testing and Dependability of Digital Circuits

Autor
Ing. Jiří Balcárek
Rok
2017
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D.
Oponenti
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.; Prof. Raimund Ubar, PhD.; Prof. Matteo Sonza Reorda, PhD.

Rich Semantic Representations in Web Usage Mining

Autor
Ing. Jaroslav Kuchař
Rok
2017
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.
Oponenti
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.; Dr. Roman Dumitru; Priv. Doz. Mag. Dr. Gerhard Wohlgenannt

Dependable Systems Design Methods for FPGAs

Autor
Ing. Jaroslav Borecký
Rok
2016
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Oponenti
Prof. Smail Niar, PhD.; Prof. Dr. Andreas Steininger; doc. Ing. Vlastimil Vavřička, CSc.

Hierarchical Dependability Models Based on Markov Chains

Autor
Ing. Martin Kohlík
Rok
2016
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Oponenti
Dr. Karl-Erwin Grosspietsch; doc. RNDr. Elena Gramatová, PhD.; doc. Ing. Stanislav Racek, CSc.

Algorithms and Data Structures for Very Large Sparse Matrices

Autor
Ing. Daniel Langr
Rok
2015
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
Oponenti
prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.; doc. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D.; Salvatore Filippone, Ph.D.

Information Extraction and Data Acquisition for News Articles Filtering and Recommendation

Autor
Ing. Ivo Lašek
Rok
2015
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Oponenti
Dr.-Ing. Sebastian Hellmann; RNDr. Radim Řehůřek, Ph.D.; doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D.

Searching Regularities in Strings using Finite Automata

Autor
Ing. Ondřej Guth
Rok
2014
Typ
Dizertační práce
Oponenti
prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.; prof. RNDr. Marie Demlová, CSc.; Prof. William Smyth, Ph.D.

Natural Language Compression Using Byte Codes

Autor
Ing. Petr Procházka
Rok
2014
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
Oponenti
Prof. Shmuel Tomi Klein; doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.; doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.

Programmable and Customizable Hardware Accelerators for Self-adaptive Virtual Processors in FPGA

Autor
Ing. Jaroslav Sýkora
Rok
2014
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
Ing. Martin Daněk, Ph.D.
Oponenti
prof. Dr.-Ing. Christian Hochberger; prof. Dr. Chris Jesshope; prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

Low-Latency Video Transmissions for Real-Time Collaboration with a Scalable Hardware Acceleration

Autor
Ing. Petr Žejdl
Rok
2014
Typ
Dizertační práce
Oponenti
doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D.; prof. dr. ir. Cees de Laat; Andre Georg Holzner, Ph.D.

Reliability Analysis of SRAM-based Field-Programmable Gate Arrays

Autor
Ing. Jiří Kvasnička
Rok
2014
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Oponenti
doc. Ing. Stanislav Racek, CSc.; doc. Michel Renovell, Ph.D.; prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.

Extendable and Scalable FPGA-based High-speed Packet Processing

Autor
Ing. Jiří Halák
Rok
2013
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Oponenti
prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.; Ing. Katarína Jelemenská, Ph.D.; Francesco Leporati, associate professor

Overlapping Non-dedicated Clusters Architecture

Autor
Mgr. Martin Šťava
Rok
2013
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
Oponenti
doc. Ing. Jan Janeček, CSc.; RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.; Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. hc Alexander Schill

Pattern Matching in Tree Structures

Autor
Ing. Tomáš Flouri
Rok
2013
Typ
Dizertační práce
Oponenti
prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.; prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.; prof. Bruce A. Watson

Market-based Resource Allocation in Non-Dedicated Clusters

Autor
Ing. Michal Košťál
Rok
2012
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
Oponenti
prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.; doc. Ing. Pavel Čičák, Ph.D; dr. Srikumar Venugopal

Supporting Multiple Languages in Virtual Machines

Autor
Ing. Jan Vraný
Rok
2010
Typ
Dizertační práce
Vedoucí
doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.
Oponenti
Prof. Stéphane Ducasse; doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D.; Dr. Alexandre Bergel