Doktorský studijní program Informatika je zaměřený na rozvoj tvůrčích schopností doktorských studentů v celém spektru čisté a inženýrské informatiky. Absolventi získají potřebné kombinace znalostí napříč informatickými obory (např. HW-SW codesign, návrh systémů na čipu, společná verifikace návrhu HW a SW pomocí vhodně upravených či nově vytvořených modelů, modelování distribuovaných ICT systémů).

Více o programu

Poradna
Noví doktorandi, předpisy, formuláře, šablony

Termíny zápisů, zkoušek a další důležitých událostí, které by neměly uniknout pozornosti doktorandských studentů, jsme shrnuli do harmonogramu akademického roku. Podmínky studia se řídí Řádem doktorského studia FIT. 

Témata dizertačních prací

Témata dizertačních prací jsou například v oblastech teoretické informatiky, koncepčního návrhu rozsáhlých HW a VLSI systémů se specializovanými vlastnostmi. Dotýkají se i počítačové bezpečnosti, návrhu složitých víceprocesorových a distribuovaných ICT systémů a efektivní počítačové reprezentace znalostí. Dizertační práce může vzniknout i v tematické oblasti webového a znalostního inženýrství, vytváření nových výpočetních modelů a paradigmat (např. kvantové počítače, modelování rozsáhlých počítačových systémů a jejich sítí, tvorby SW metodik a pokročilých technik SW inženýrství).

Přehled témat

doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.

Proděkan pro vědu a výzkum

Mgr. Lenka Fryčová

Referentka pro doktorské studium

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.