Během studia vypracovávají doktorandi několik odborných prací. Jedná se především o dizertační práce a odborné studie. Všechny vypracovávají v anglickém jazyce. Důležité předpisy a formuláře, které souvisí s doktorandským studiem jsou k dispozici na samostatných stránkách. Většina šablon je přílohou Řádu doktorského studia.

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.