Starý web fakulty najdete na adrese https://old.fit.cvut.cz/.

Během studia vypracovávají doktorandi několik odborných prací. Jedná se především o dizertační práce a odborné studie. Všechny vypracovávají v anglickém jazyce. Důležité předpisy a formuláře, které souvisí s doktorandských studiem jsou k dispozici na samostatných stránkách. Většina šablon je přílohou Řádu doktorského studia.