Předpisy související s doktorským studiem se týkají především přijímacího řízení, samotného studia a finanční podpory doktorandů. Nejdůležitějším předpisem je Řád doktorského studia. Tento předpis doplňují formuláře a šablony. Další předpisy FIT a předpisy ČVUT či informace o nostrifikaci diplomů jsou k dispozici na samostatných stránkách.

Archiv

Zobrazit další

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.