Doktorský studijní program Informatika

Termíny obhajob dizertačních prací

Po splnění všech studijních povinností doktorského studijního programu je možné přistoupit k obhajobě dizertační práce. Je to poslední krok k získání titulu Ph.D. Níže zveřejňujeme termíny konání obhajob dizertačních prací a oznámení o jejich konání.

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.