Starý web fakulty najdete na adrese https://old.fit.cvut.cz/.

Doktorský studijní program Informatika

Termíny obhajob dizertačních prací