Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

20. 9. 2021 – 13. 2. 2022

ZIMNÍ SEMESTR

20. 1. 2022

Přijímací řízení do doktorského programu

Přijímací řízení do doktorského studijního programu pro letní semestr 2021/2022. Podrobnosti.

1. 2. 2022

Přihlášení ke státní doktorské zkoušce

Nejzazší termín pro přihlášení na jarní termín SDZ.

1. 2. 2022

Odevzdání žádosti o finanční podporu doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání žádostí o finanční podporu doktorandů na následující semestr(y).

1. 2. 2022

Zápis do DSP v letním semestru

Zápis do doktorského programu bude probíhat 9:00–12:00 a 13:00–16:00.

7. 2. – 11. 2. 2022

Odborné rozpravy

7. 2. 2022

Náhradní termín zápisu do DSP v letním semestru

Zápis do doktorského programu bude probíhat 9:00–12:00.

14. 2. – 26. 6. 2022

LETNÍ SEMESTR

18. 2. 2022

Rozhodnutí o přidělení finanční podpory doktorandů

18. 2. 2022

Odevzdání ISP nových doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání individuálních studijních plánů nových doktorandů.

28. 2. 2022

Odevzdání semestrálních hodnocení doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání semestrálních hodnocení doktorandů za zimní semestr 2021/2022.

11. 3. 2022

Schválení ISP doktorandů

Nejzazší termín pro schválení individuálních studijních plánů doktorandů.

25. 3. 2022

Vypsání témat dizertačních prací

Nejzazší termín pro vypsání témat dizertačních prací na zimní semestr 2022/2023.

8. 4. – 14. 4. 2022

Státní doktorské zkoušky – jarní termín

15. 4. 2022

Velký pátek (státní svátek)

Výuka odpadá (lichý pátek).

18. 4. 2022

Velikonoční pondělí (státní svátek)

Výuka odpadá (sudé pondělí).

11. 5. 2022

Rektorský den

Výuka se nahrazuje sportovními aktivitami (lichá středa).

13. 5. 2022

Přihlášení do doktorského programu

Nejzazší termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2022/2023.

13. 5. 2022

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie.

13. 6. – 17. 6. 2022

Přijímací řízení do doktorského programu

Přijímací řízení do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2022/2023.

13. 6. – 17. 6. 2022

Odborné rozpravy

24. 6. 2022

Předběžné přihlášení k odborné rozpravě

Nejzazší termín pro předběžné přihlášení k odborné rozpravě v září (stanovení oponentů) – náhradní termín.

27. 6. – 31. 8. 2022

Letní prázdniny

1. 8. 2022

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k náhradnímu termínu odborné rozpravy a odevzdání odborné studie.

5. 9. – 16. 9. 2022

Odborné rozpravy – náhradní termín