19. 9. 2022 – 19. 2. 2023

ZIMNÍ SEMESTR 2022/2023

1. 2. 2023

Přihlášení ke státní doktorské zkoušce

Nejzazší termín pro přihlášení na jarní termín SDZ.

1. 2. 2023

Odevzdání žádosti o finanční podporu doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání žádostí o finanční podporu doktorandů na následující semestr(y).

1. 2. 2023

Zápis do DSP v letním semestru

Zápis do doktorského programu bude probíhat 9:00–12:00 a 13:00–16:00.

6. 2. – 17. 2. 2023

Odborné rozpravy

8. 2. 2023

Náhradní termín zápisu do DSP v letním semestru

Zápis do doktorského programu bude probíhat 9:00–12:00.

17. 2. 2023

Rozhodnutí o přidělení finanční podpory doktorandů

17. 2. 2023

Odevzdání ISP nových doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání individuálních studijních plánů nových doktorandů.

20. 2. – 2. 7. 2023

LETNÍ SEMESTR 2022/2023

6. 3. 2023

Odevzdání semestrálních hodnocení doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání semestrálních hodnocení doktorandů za zimní semestr 2022/2023.

10. 3. 2023

Schválení ISP doktorandů

Nejzazší termín pro schválení individuálních studijních plánů doktorandů.

24. 3. 2023

Vypsání témat dizertačních prací

Nejzazší termín pro vypsání témat dizertačních prací na zimní semestr 2023/2024.

30. 3. 2023

Kariérní veletrh COFIT

7. 4. 2023

Velký pátek (státní svátek)

Výuka odpadá (sudý pátek).

10. 4. 2023

Velikonoční pondělí (státní svátek)

Výuka odpadá (liché pondělí), nahrazuje se 6. 4.

11. 4. – 21. 4. 2023

Státní doktorské zkoušky – jarní termín

1. 5. 2023

Svátek práce (státní svátek)

Výuka odpadá (sudé pondělí).

8. 5. 2023

Den vítězství (státní svátek)

Výuka odpadá (liché pondělí), nahrazuje se 2. 5.

10. 5. 2023

Rektorský den

Výuka se nahrazuje sportovními aktivitami (lichá středa).

12. 5. 2023

Přihlášení do doktorského programu

Nejzazší termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2023/2024. Podrobnosti.

12. 5. 2023

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie.

12. 6. – 16. 6. 2023

Přijímací řízení do doktorského programu

Přijímací řízení do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2023/2024.

12. 6. – 16. 6. 2023

Odborné rozpravy

23. 6. 2023

Předběžné přihlášení k odborné rozpravě

Nejzazší termín pro předběžné přihlášení k odborné rozpravě v září (stanovení oponentů) – náhradní termín.

3. 7. – 3. 9. 2023

Letní prázdniny

2. 8. 2023

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k náhradnímu termínu odborné rozpravy a odevzdání odborné studie.

4. 9. – 15. 9. 2023

Odborné rozpravy – náhradní termín

25. 9. 2023 – 18. 2. 2024

ZIMNÍ SEMESTR 2023/2024

19. 2. – 30. 6. 2024

LETNÍ SEMESTR 2023/2024