19. 2. – 30. 6. 2024

LETNÍ SEMESTR 2023/2024

12. 4. 2024

Státní doktorské zkoušky (jarní termín)

1. 5. 2024

Svátek práce (státní svátek)

Výuka odpadá (sudá středa).

8. 5. 2024

Den vítězství (státní svátek)

Výuka odpadá (lichá středa), nahrazuje se 2. 5.

10. 5. 2024

Přihlášení do doktorského programu

Nejzazší termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2024/2025. Podrobnosti.

10. 5. 2024

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie.

14. 5. 2024

Rektorský den

Výuka se nahrazuje sportovními aktivitami (sudé úterý).

10. 6. – 14. 6. 2024

Přijímací řízení do doktorského programu

Přijímací řízení do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2024/2025.

10. 6. – 14. 6. 2024

Odborné rozpravy

21. 6. 2024

Předběžné přihlášení k odborné rozpravě

Nejzazší termín pro předběžné přihlášení k odborné rozpravě v září (stanovení oponentů) – náhradní termín.

1. 7. – 31. 8. 2024

Letní prázdniny

2. 8. 2024

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k náhradnímu termínu odborné rozpravy a odevzdání odborné studie.

2. 9. – 13. 9. 2024

Odborné rozpravy (náhradní termín)

23. 9. 2024

AKADEMICKÝ ROK 2024/2025

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.