17. 2. – 20. 9. 2020

Letní semestr

1. 6. 2020

Státní doktorské zkoušky

15. 6. – 19. 6. 2020

Přijímací řízení do doktorského programu

Přijímací řízení do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2020/2021.

24. 6. 2020

Předběžné přihlášení k odborné rozpravě

Nejzazší termín pro předběžné přihlášení k odborné rozpravě v září (stanovení oponentů).

6. 7. – 30. 8. 2020

Letní prázdniny

1. 9. 2020

Přihlášení k odborné rozpravě

Nejzazší termín pro přihlášení k odborné rozpravě.

7. 9. – 18. 9. 2020

Odborné rozpravy

21. 9. 2020 – 14. 2. 2021

Zimní semestr