21. 9. 2020 – 14. 2. 2021

Zimní semestr

20. 1. 2021

Přijímací řízení do doktorského programu

Přijímací řízení do doktorského studijního programu pro letní semestr 2020/2021. Podrobnosti.

1. 2. 2021

Přihlášení ke státní doktorské zkoušce

Nejzazší termín pro přihlášení na jarní termín SDZ.

1. 2. 2021

Odevzdání žádosti o finanční podporu doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání žádostí o finanční podporu doktorandů na následující semestr(y).

1. 2. 2021

Zápis do DSP v letním semestru

Zápis do doktorského programu bude probíhat 9:00–12:00 a 13:00–16:00.

8. 2. 2021

Náhradní termín zápisu do DSP v letním semestru

Zápis do doktorského programu bude probíhat 9:00–12:00.

10. 2. – 12. 2. 2021

Odborné rozpravy

15. 2. – 27. 6. 2021

Letní semestr

18. 2. 2021

Rozhodnutí o přidělení finanční podpory doktorandů

19. 2. 2021

Odevzdání ISP nových doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání individuálních studijních plánů nových doktorandů.

1. 3. 2021

Odevzdání semestrálních hodnocení doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání semestrálních hodnocení doktorandů za zimní semestr 2020/2021.

12. 3. 2021

Schválení ISP doktorandů

Nejzazší termín pro schválení individuálních studijních plánů doktorandů.

26. 3. 2021

Vypsání témat dizertačních prací

Nejzazší termín pro vypsání témat dizertačních prací na zimní semestr 2021/2022.

2. 4. 2021

Velký pátek (státní svátek)

Výuka odpadá (lichý pátek).

5. 4. 2021

Velikonoční pondělí (státní svátek)

Výuka odpadá (sudé pondělí).

12. 4. – 16. 4. 2021

Státní doktorské zkoušky – jarní termín

12. 5. 2021

Rektorský den

Výuka (lichá středa) se nahrazuje sportovními aktivitami.

14. 5. 2021

Přihlášení do doktorského programu

Nejzazší termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2021/2022.

14. 6. – 18. 6. 2021

Přijímací řízení do doktorského programu

Přijímací řízení do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2021/2022.

25. 6. 2021

Předběžné přihlášení k odborné rozpravě

Nejzazší termín pro předběžné přihlášení k odborné rozpravě v září (stanovení oponentů).

28. 6. – 29. 8. 2021

Letní prázdniny

2. 8. 2021

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie.

6. 9. – 17. 9. 2021

Odborné rozpravy

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.