19. 2. – 30. 6. 2024

LETNÍ SEMESTR 2023/2024

1. 5. 2024

Svátek práce (státní svátek)

Výuka odpadá (sudá středa).

8. 5. 2024

Den vítězství (státní svátek)

Výuka odpadá (lichá středa), nahrazuje se 2. 5.

10. 5. 2024

Přihlášení do doktorského programu

Nejzazší termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2024/2025. Podrobnosti.

10. 5. 2024

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie.

14. 5. 2024

Rektorský den

Výuka se nahrazuje sportovními aktivitami (sudé úterý).

10. 6. – 14. 6. 2024

Přijímací řízení do doktorského programu

Přijímací řízení do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2024/2025.

10. 6. – 14. 6. 2024

Odborné rozpravy

21. 6. 2024

Předběžné přihlášení k odborné rozpravě

Nejzazší termín pro předběžné přihlášení k odborné rozpravě v září (stanovení oponentů) – náhradní termín.

1. 7. – 31. 8. 2024

Letní prázdniny

2. 8. 2024

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k náhradnímu termínu odborné rozpravy a odevzdání odborné studie.

2. 9. 2024

Přihlášení ke státní doktorské zkoušce

Nejzazší termín pro přihlášení na podzimní termín SDZ.

2. 9. – 13. 9. 2024

Odborné rozpravy (náhradní termín)

2. 9. 2024

Zápis do DSP v zimním semestru

Zápis do doktorského programu bude probíhat v 9:00–12:00 a 13:00–16:00.

9. 9. 2024

Náhradní termín zápisu do DSP v zimním semestru

Zápis do doktorského programu bude probíhat v 9:00–11:00.

9. 9. 2024

Odevzdání žádosti o finanční podporu doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání žádostí o finanční podporu doktorandů na následující semestr(y).

20. 9. 2024

Odevzdání ISP nových doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání individuálních studijních plánů nových doktorandů.

23. 9. 2024 – 16. 2. 2025

ZIMNÍ SEMESTR 2024/2025

30. 9. 2024

Rozhodnutí o přidělení finanční podpory doktorandů

2. 10. 2024

Odevzdání semestrálních hodnocení doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání semestrálních hodnocení doktorandů za letní semestr 2023/2024.

11. 10. 2024

Schválení ISP doktorandů

Nejzazší termín pro schválení individuálních studijních plánů doktorandů.

18. 10. 2024

Vypsání témat dizertačních prací

Nejzazší termín pro vypsání témat dizertačních prací na letní semestr 2024/2025.

28. 10. 2024

Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek)

Výuka odpadá (sudé pondělí), nahrazuje se 4. 11.

4. 11. – 15. 11. 2024

Státní doktorské zkoušky (podzimní termín)

13. 12. 2024

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie.

13. 12. 2024

Přihlášení do doktorského programu

Nejzazší termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu pro letní semestr 2024/2025. Podrobnosti.

23. 12. 2024 – 5. 1. 2025

Zimní prázdniny

13. 1. – 17. 1. 2025

Přijímací řízení do doktorského programu

Přijímací řízení do doktorského studijního programu pro letní semestr 2024/2025.

3. 2. – 14. 2. 2025

Odborné rozpravy

3. 2. 2025

Přihlášení ke státní doktorské zkoušce

Nejzazší termín pro přihlášení na jarní termín SDZ.

3. 2. 2025

Odevzdání žádosti o finanční podporu doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání žádostí o finanční podporu doktorandů na následující semestr(y).

3. 2. 2025

Zápis do DSP v letním semestru

Zápis do doktorského programu bude probíhat v 9:00–12:00 a 13:00–16:00.

10. 2. 2025

Náhradní termín zápisu do DSP v letním semestru

Zápis do doktorského programu bude probíhat v 9:00–11:00.

14. 2. 2025

Odevzdání ISP nových doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání individuálních studijních plánů nových doktorandů.

17. 2. – 30. 6. 2025

LETNÍ SEMESTR 2024/2025

21. 2. 2025

Rozhodnutí o přidělení finanční podpory doktorandů

7. 3. 2025

Odevzdání semestrálních hodnocení doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání semestrálních hodnocení doktorandů za zimní semestr 2024/2025.

7. 3. 2025

Schválení ISP doktorandů

Nejzazší termín pro schválení individuálních studijních plánů doktorandů.

21. 3. 2025

Vypsání témat dizertačních prací

Nejzazší termín pro vypsání témat dizertačních prací na zimní semestr 2025/2026.

7. 4. – 17. 4. 2025

Státní doktorské zkoušky (jarní termín)

18. 4. 2025

Velký pátek (státní svátek)

Výuka odpadá (sudý pátek).

21. 4. 2025

Velikonoční pondělí (státní svátek)

Výuka odpadá (liché pondělí), nahrazuje se 28. 4.

1. 5. 2025

Svátek práce (státní svátek)

Výuka odpadá (sudý čtvrtek).

8. 5. 2025

Den vítězství (státní svátek)

Výuka odpadá (lichý čtvrtek), nahrazuje se 29. 4.

9. 5. 2025

Přihlášení do doktorského programu

Nejzazší termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2025/2026. Podrobnosti.

9. 5. 2025

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie.

14. 5. 2025

Rektorský den

Výuka se nahrazuje sportovními aktivitami (sudá středa).

9. 6. – 13. 6. 2025

Přijímací řízení do doktorského programu

Přijímací řízení do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2025/2026.

9. 6. – 13. 6. 2025

Odborné rozpravy

20. 6. 2025

Předběžné přihlášení k odborné rozpravě

Nejzazší termín pro předběžné přihlášení k odborné rozpravě v září (stanovení oponentů) – náhradní termín.

30. 6. – 31. 8. 2025

Letní prázdniny

4. 8. 2025

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k náhradnímu termínu odborné rozpravy a odevzdání odborné studie.

1. 9. – 12. 9. 2025

Odborné rozpravy (náhradní termín)

22. 9. 2025

AKADEMICKÝ ROK 2025/2026

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.