Oddělení pro vědu a výzkum

 • Oddělení pro vědu a výzkum
 • Lidé

Na Oddělení pro vědu a výzkum se zabýváme vším, co souvisí s vědecko-výzkumnou činností fakulty, včetně doktorského studia a habilitačních a jmenovacích řízení. Poskytujeme podporu při podávání projektových žádostí do národních a mezinárodních veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji a zajišťujeme agendu spojenou s řešením vědecko-výzkumných projektů přijatých k financování.

Oddělení pro vědu a výzkum zajišťuje:

 • Agendu doktorského studia
 • Agendu tuzemské grantové činnosti, SGS grantů a vědecko-výzkumných projektů (grantů)
 • Agendu Vědecké rady FIT a Oborové rady programu DSP Informatika
 • Správu a organizaci habilitačních a jmenovacích řízení
 • Kontrolu vykazování publikační činnosti doktorandů a akademických pracovníků
 • Podporu při podávání projektových žádostí do národních a mezinárodních veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji
 • Koordinaci akce Výzkumné léto na FIT

Od 8. 7. 2024 do 26. 7. 2024 jsou zrušeny úřední hodiny z důvodu dovolené.

Úřední hodiny v období prázdnin

Středa 9:00 – 11:00 a 12:00– 14:00

Úřední hodiny v období semestru

Referentku pro doktorské studium, Mgr. Lenku Fryčovou, můžete kontaktovat e-mailem na lenka.frycova@fit.cvut.cz či telefonicky na tel. +420 733 690 890 nebo ji můžete zastihnout v místnosti TH:A-1028 v daných úředních hodinách.

  Referentka pro doktorské studium
Pondělí 09:00–11:00
Středa 13:00–15:00
Čtvrtek 14:00–16:00
 • Schůzku s Mgr. Ing. Ladislavou Smítkovou Janků, Ph.D., která má na starosti agendu grantů a se kterou můžete konzultovat národní a mezinárodní projekty, je nutné nejdříve domluvit e-mailem.
 • Konzultaci s proděkanem pro vědu a výzkum doc. Štěpánem Starostou si prosím také nejdříve domluvte přes e-mail.

Kontakt

Pokud chcete zjistit podrobnosti k nějakému z grantů nebo chcete oznámit jeho podání, můžete nás kontaktovat na jednotný e-mail granty@fit.cvut.cz.

doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.

Proděkan pro vědu a výzkum

Mgr. Lenka Fryčová

Referentka pro doktorské studium

Ing. Ivana Pešková

Ing. Mgr. Ladislava Smítková Janků, Ph.D.

Tajemnice

Aleš Rýznar, M.A.

Kde nás najdete?

Oddělení sídlí ve 3. patře Nové budovy ČVUT. Referentku pro doktorské studium naleznete v 10. patře Budovy A.

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií
Oddělení pro vědu a výzkum
Thákurova 9
Praha 6 – Dejvice
160 00

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.