Ing. Radomír Žemlička

Doktorand

Radomíra zaujalo programování už na základní škole, od 15 let potom pracuje pro firmu Techambition jako vývojář a datový analytik. Poznamenán studiem na SŠ aplikované kybernetiky v Hradci Králové, rozhodl se směřovat své kroky na Fakultu informačních technologií ČVUT. Sice uvažoval také o studiu zpěvu na Pražské konzervatoři, avšak tuto aktivitu si ponechal pouze jako koníček a vystupuje s kapelami Yo Mamma Band a El Cigáno White Boyz 'n' Girlz.

Počátky univerzitního studia pro něj nebyly náročné – v prvním semestru Radomír tvrdil, že nejtěžší je tělocvik. Nabízí se otázka, jestli to nebylo dáno jen jeho vztahem ke sportu. Po několikáté túře totiž prohlásil, že není horský typ. Jinak dává přednost spíše studiu, o čemž svědčí i jeho výsledky. Bakalářské studium v oboru Znalostní inženýrství ukončil s červeným diplomem a jeho závěrečná práce měla praktické využití při automatické tvorbě skupin studentů v rámci výukového systému Techambition. Magisterské studium rovněž v oboru Znalostní inženýrství potom završil publikovaným vědeckým článkem a cenou děkana za vynikající diplomovou práci na téma Sekvenční bayesovská poissonovská regrese.

„Na FITu jsem už strávil pár pěkných let svého života. Ne vždy to bylo jednoduché, to je jasné, ale odměnou byly nezapomenutelné zážitky a skvělí lidé, které jsem měl možnost poznat. A to jak z pohledu studenta, tak i cvičícího.“

Na fakultě nadále setrvává a v rámci doktorského studia se věnuje bayesovskému modelování diskrétních náhodných veličin. Hned v prvním semestru doktorského studia si navíc vyzkoušel výuku i z pohledu cvičího, což vzhledem k online výuce v době koronavirové pandemie byla podle jeho slov „poměrně výzva.“

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.