Výzkum předpovědi srážek pomocí AI se dostal do finále AI Awards

Tým vědců z Laboratoře datových věd FIT ČVUT a firmy Meteopress se dostal mezi finalisty soutěže AI Awards 2023 ze 111 nominovaných. Jsou tak jedním ze tří nejlepších projektů v kategorii AI ve výzkumu a vývoji. ‍Nominováni byli za spolupráci akademické a firemní sféry na vývoji algoritmů, které zvyšují přesnost předpovědí srážek. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v rámci pražských Dnů AI dne 1. listopadu 2023.

Oceněný tým vědců z Laboratoře datových věd FIT ČVUT a firmy Meteopress dlouhodobě spolupracuje ‍na vývoji pokročilých algoritmů, které zvyšují přesnost krátkodobých i střednědobých předpovědí srážek. Tým zvítězil i na prestižní mezinárodní konferenci Neural Information Processing Systems (NeurIPS) v soutěži Weather4cast. V soutěžní výzvě měli co nejpřesněji předpovědět srážky na základě satelitních dat ze 7 různých regionů za časové období 2 let. Jedinečnost jejich vítězného projektu spočívá v tom, že může velmi realisticky simulovat předpověď extrémních srážek v místech, kde nejsou k dispozici meteorologické radary, například v rozvojových zemích.

„Uznání našeho týmu v rámci AI Awards, nejen potvrzuje významnost a diverzitu AI výzkumu v České republice, ale také poskytuje další silnou motivaci pro další rozvoj našich algoritmů, s cílem přispět k globálnímu boji proti změně klimatu,“ říká za tým Mgr. Petr Šimánek, odborník z Laboratoře datových věd FIT ČVUT.

AI Awards je v současnosti jediné oborové ocenění v oblasti umělé inteligence. Cílem předávání cen je vyzdvihnout úspěšné příběhy, osobnosti, firmy a organizace, které významně přispěly rozvoji umělé inteligence v ČR. Oceněné AI Awards vybírá na základě veřejných nominací odborná porota složená z předních představitelů české AI scény a dalších osobností. Letos porota vybírala z celkem 111 podaných nominací.

„Nejen celkový počet nominací, ale především jejich kvalita a pestrost nás utvrzují v tom, kolik skvělých osobností a firem se AI v Česku zabývá. Ocenit ty nejlepší je pak už pouze příjemnou povinností. Chceme tím pochopitelně ukázat, jak umělou inteligenci u nás posouvají. Stejně důležitá je však i inspirace pro ostatní, kteří se této technologii věnují nebo věnovat budou,“ uvedl za organizátory Lukáš Kačena, ředitel prg.ai.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková