Otevřeli jsme Laboratoř otevřených dat

Ve spolupráci s firmou Profinit EU jsme představili nově vzniklou Laboratoř otevřených dat (OpenDataLab), ve které si studenti mohou vyzkoušet práci s otevřenými zdroji dat. Studentům se tak naskýtá jedinečná příležitost zkoumat data o dopravní obslužnosti, hospodaření státu, životním prostředí a mnoha dalších oblastech, a to formou semestrálních a závěrečných prací. Laboratoř byla slavnostně otevřena 20. února 2019.

Open data, smart city a IOT je, podobně jako informační bezpečnost, skloňována ve všech směrech. Mnozí v datech vidí příležitost, jak ušetřit nebo zefektivnit stávající procesy a zlepšit život obyvatel. Chytré odpadkové koše, které si řeknou o vyvezení, chytrá parkovací místa nebo lampy s detekcí znečištění ovzduší znějí jako sci-fi. Například v Praze však již několik těchto chytrých lamp je.

 „Dostupných dat je velké množství a jejich využití pokulhává. V laboratoři budou vznikat nové aplikace, analýzy a závěry usnadňující každodenní život. Představte si, že máte informace o množství aut aktuálně vjíždějících do Prahy, znáte množství parkovacích míst v centru a jejich obsazenost a máte data o znečištění. Pak dokážete spočítat, že se dostáváte za hranu, kdy město již není schopné množství provozu zvládnout a můžete dopravu začít dynamicky regulovat,“ říká Ing. Marek Sušický, který má Laboratoř otevřených dat za firmu Profinit na starosti.

V rámci OpenDataLab budou studenti zapojeni i do výzkumu v oblasti otevřených a propojených dat. Výzkum v oblasti efektivního vyhledávání otevřených a propojených dat a jejich správy pomůže lépe řešit praktické úkoly například v oblasti datové žurnalistiky. Zároveň se tím vytváří poptávka po otevírání a propojování dalších zajímavých datových zdrojů veřejné správy, které budou následně všem dostupné v Národním katalogu otevřených dat.

„Propojování souvisejících datových zdrojů přispívá ke správné interpretovatelnosti dat. Velké částky v rozpočtech mohou mít přímou souvislost s velikostí organizace. Provoz nebo obsazenost parkovacích míst nás bude zase zajímat v souvislosti s organizací sportovní nebo kulturní události. Toto propojování přináší výhody i původním datovým zdrojům v podobě přidaného kontextu,“ dodává Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D., vedoucí laboratoře.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková