Média a PR

FIT v médiích

Za dobu existence FIT se jméno naší fakulty objevilo v různých médiích. Novináře průběžně informujeme o úspěších a novinkách fakulty. Zároveň zprostředkováváme rozhovory s našimi vyučujícími, kteří rádi komentují aktuální dění v IT sféře.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková