Umělá inteligence v naší režii zrychluje vozy značky Škoda

Proudění kolem auta ve virtuálním aerodynamickém tunelu, Scala

Ve spolupráci s inženýry ze Škoda Auto vyvíjíme software, který využívá metod umělé inteligence a strojového učení. Jeho cílem je analyzovat simulace proudění vzduchu kolem auta neboli Computational Fluid Dynamics (CFD) a objevovat tak různé vztahy mezi částmi vozu, jež jsou na první pohled skryty. Díky němu víme, jaký je vztah mezi prouděním kolem zrcátka a zdaního kola nebo jak ovlivní změna tvaru kapoty proudění vzduchu na střeše.

Takových souvislostí si lidský mozek nemůže všimnout, je možné je objevit pouze analýzou desítek tisíc informací z CFD simulací. Vyvíjený software dále upozorňuje na různé synergie a doporučuje místa, kde by bylo možné třeba jen malou změnou tvaru výrazně zlepšit aerodynamiku auta. V současné době probíhá testování softwaru na některých vyvíjených vozech. Vše by mělo vést ke snižování koeficientu odporu, díky kterému mají vozy nižší spotřebu.

Vedle aerodynamiky spolupracuje Laboratoř datových věd s několika dalšími odděleními Škoda Auto. Pokud se chcete do výzkumných projektů zapojit, kontaktujte Oddělení pro spolupráci s průmyslem FIT ČVUT.

Proudění kolem bočního okna, Scala

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková