Laboratoř datových věd (DataLab)

V laboratoři se zabýváme všemi kroky, které vedou k pochopení a získávání znalostí z dat, tzn. od sběru dat z různorodých systémů přes předzpracování a analýzu dat či modelování a vizualizace až po aplikaci strojového učení a umělé inteligence. Hlavním tématem výzkumu jsou algoritmy data miningu a strojového učení (např. segmentace, klasifikace, predikce, doporučování a detekce anomálií) a možnosti jejich škálování spolu s efektivním návrhem. 

Kromě základního výzkumu podporujeme i aplikovaný výzkum, ve kterém propojujeme členy DataLabu s průmyslovými partnery z různých odvětví. Ke zpracování nabízíme celou řadu zajímavých témat, ať už se jedná o výzkumné projekty nebo semestrální a závěrečné práce. Mimo to se účastníme mezinárodních soutěží a hackathonů z oblasti strojového učení. Činnost laboratoře je úzce spjata s výzkumnou skupinou Výpočetní inteligence a strojové učení (ML-CIG).

EXPERTS.AI
Vyhledávač odborníků, výsledků a průmyslových projektů

Widget provozuje společnost UNICO.AI.

Činnost laboratoře se dotýká těchto témat

Výuka

Zabezpečujeme výuku především v bakalářské specializaci Umělá inteligence a magisterské specializaci Znalostní inženýrství, které spadají pod Katedru aplikované matematiky. Kromě aktivní výuky poskytujeme konzultace, vedení semestrálních a závěrečných prací či pořádáme cvičné obhajoby v rámci výzkumné skupiny ML-CIG.

Vyučované předměty

Kontaktní osoba

Ing. Magda Friedjungová, Ph.D.

Kde nás najdete?

Laboratoř datových věd
Katedra aplikované matematiky
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Místnost TH:A-1347 (Budova A, 13. patro)
Thákurova 7
Praha 6 – Dejvice
160 00

Sociální sítě