Magisterský studijní program Informatika

Do 10 různých specializací jsme zahrnuli vše, co svět informatiky momentálně nabízí. Úzké zaměření hned od prvního dne studia nám dovoluje přeskočit obecné úvody a jít do hloubky konkrétních oborů. Pro studium je potřeba mít dokončené bakalářské vzdělání. Kde jste svůj bakalářský titul získali, u nás nehraje roli.

Garant studijního programu: prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
Odborný, kontrolní a hodnotící orgán studia: Rada studijního programu

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.