Laboratoř datových věd (DataLab)

Výzkumné oblasti

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.