Laboratoř datových věd (DataLab)

Lidé

Vedoucí laboratoře

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.