Laboratoř datových věd (DataLab)

Spolupráce s průmyslem

V Laboratoři datových věd (DataLab) vedle základního výzkumu podporujeme i aplikovaný výzkum, ve kterém propojujeme akademické pracovníky a studenty s průmyslovými partnery z různých odvětví.

Praxe během studia

Vysoká škola není jen o samotné výuce. Snažíme se, aby studenti už v průběhu studia získali praxi, a to pomocí jejich začlenění do projektů, které se dnes ve firmách řeší. Spolu s firmami připravujeme pro studenty atraktivní projekty a praxi začleňujeme přímo do výuky. Taková spolupráce firmám přináší inovace a studentům cenné zkušenosti. A nejen to – studentům lze tyto projekty uznat v předmětech a ještě dostávají zaplaceno.

Samozřejmě taková spolupráce vyžaduje více času jak z naší strany, tak ze strany firem, ale dlouhodobě je to model, který se všem stranám vyplácí.

Jsem firma, jak to může fungovat?

Uveďme si jeden příklad spolupráce s komerční sférou, konkrétně se společností Showmax. V roce 2016 s touto firmou proběhl malý projekt, který měl velmi zajímavé výsledky. Na jeho základě se Showmax rozhodl do spolupráce s námi investovat více, protože viděl perspektivu. V roce 2017 vedle smluvního výzkumu o objemu půl milionu korun vznikla na fakultě dokonce samostatná laboratoř ShowmaxLab, která fungovala do roku 2020. V laboratoři byli zapojeni jak studenti, tak akademičtí pracovníci, kteří se věnovali aplikaci umělé inteligence v obrazovém vidění. Dalšími příklady by mohly být společnosti jako Datamole, Recombee nebo Profinit.

Proč si firmy svůj výzkum nedělají samy? 

Firmy jsou neustále tlačeny do inovací, jenže málokdy mají vlastní kapacitu, aby výzkumné projekty mohly proběhnout interně na opravdu špičkové úrovni. V DataLabu budujeme prostředí umožňující firmám realizaci svého výzkumu u nás. Firmy tak využívají našich kapacit k tomu, aby inovovaly své produkty či služby. Díky laboratoři datových věd máme na fakultě zkušenosti se zpracováním dat pomocí nových metod umělé inteligence, které sami vyvíjíme. 

V praxi se jako spolupráce mezi školami a firmami často objevuje vychování nového zaměstnance. Firmám, které zajímá spolupráce na této bázi, říkáme sponzoři. Ve zkratce firma zaplatí za to, že se může zúčastnit kariérního veletrhu COFIT, který na fakultě pořádáme, napíšeme o ní v našem časopise či zveřejníme pracovní nabídky. Další kategorii, kterou u nás máme, říkáme partneři. To jsou firmy, které s námi chtějí úzce spolupracovat, nebojí se nás pustit ke svým datům a jsou ochotny s námi jít do společných projektů a za kvalitní výzkum platit.

MÁTE ZÁJEM O SPOLUPRÁCI?

Možnosti spolupráce s DataLabem

 1. Rámcová smlouva firmy a Fakulty informačních technologií
  • Opravňuje k využití lidských zdrojů laboratoře pro společné testování formou studií.
  • Umožňuje prezentovat firmu v rámci PR akcí fakulty či přednášet v rámci studijních předmětů laboratoře.
 2. Konkrétní společně řešený projekt různých forem
  • Různými formami se rozumí dotační programy (Inovační vouchery, TAČR, GAČR atd.).
  • Jedná se o řešení, kdy laboratoř dodává expertízu a firma problém.
  • Projekt může být v různé fázi vývoje – studie proveditelnosti, PoC (proof of concept) či průmyslové řešení.
 3. Vztah dodavatelsko-odběratelský
  • Laboratoř je schopna tzv. smluvního výzkumu neboli dodat řešení a dostat za něj zaplaceno.
 4. Školení znalostí
  • V případě zájmu o školení v oblasti strojového učení a zpracování dat je laboratoř schopna poskytnout individuální školení pro školy, instituce či firmy.

Spolupracujeme s laboratořemi firem

Kontaktní osoba

Ing. Magda Friedjungová, Ph.D.

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.