Ing. Magda Friedjungová

Předsedkyně Akademického senátu

Pozice

člen kolégia Fakulta informačních technologií
člen grémia Fakulta informačních technologií
předseda AS Fakulta informačních technologií
člen AS - student Fakulta informačních technologií
student Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Oddělení ICT
zaměstnanec Katedra aplikované matematiky
student Katedra aplikované matematiky