Uzavřeli jsme zlaté partnerství se ŠKODA AUTO

Doc. Marcel Jiřina podepisuje rámcovou smlouvu s Mgr. Petrem Rešlem, zástupcem ŠKODA AUTO a.s.

Uzavřeli jsme zlaté partnerství s firmou ŠKODA AUTO a.s. Dohoda s českou automobilovou jedničkou je výsledkem efektivní spolupráce. Vizí je propojit IT teorii s praxí pro zefektivnění automobilového průmyslu a výchovu budoucích IT expertů. Spolupráce vznikla již na počátku roku 2019 a za tu dobu se podařilo dokončit již čtyři projekty.

ŠKODA AUTO jakožto Zlatý partner FIT ČVUT má zájem zaměstnávat kvalitní a vhodně vyprofilované absolventy. Současně disponuje odborným zázemí, kterým chce fakultu podporovat. Děkan fakulty doc. Marcel Jiřina k tomuto významnému partnerství dodává:

„Naše fakulta si cení vzájemné spolupráce s touto firmou. Cílem fakulty je propojovat teorii s praxí a zprostředkovat studentům zajímavé projekty, díky kterým získají potřebné zkušenosti pro svou budoucí kariéru.“

Spolupráce obou subjektů vznikla již na počátku tohoto roku a za tu dobu se podařilo dokončit již čtyři projekty. Zaměstnancům oddělení pro spolupráci s průmyslem na FIT ČVUT Mgr. Petru Šimánkovi a Mgr. Vojtěchu Rybářovi se spolu s oddělením vývoje aerodynamiky ve ŠKODA AUTO podařilo vytvořit nástroj, který za použití umělé inteligence pomáhá aerodynamikům systematicky zpracovat dostupná data. Potenciálním přínosem těchto nových znalostí je snížení spotřeby vozu a zvýšení dojezdu u elektrických vozů. Zaměstnanec FIT ČVUT Ing. Jan Motl pak pro firmu zpracoval projekt analýzy fluktuace zaměstnanců.

Smlouvu za partnera podepisovala Petra Meliska, MBA, vedoucí oddělení HR marketingu a náboru, a Mgr. Petr Rešl, vedoucí IT systémů pro výrobu.

„Podpis rámcové smlouvy je vyústěním dlouhodobé spolupráce s fakultou, která je pro nás klíčová z hlediska podpory IT vzdělávání v České republice a získávání talentů z řad studentů,“ shrnuje Mgr. Petr Rešl podstatu uzavřeného partnerství.

Při diskuzi, která slavnostnímu podpisu předcházela, otevřel děkan doc. Marcel Jiřina také téma dosavadní vzájemné spolupráce. Obě strany diskutovaly její možné rozšíření do budoucna, a to například v oblasti vzdělávání, zejména v doktorském programu. Podpis smlouvy tak potvrzuje oboustranný přínos tohoto výjimečného partnerství.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková