RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.

Pozice

zástupce vedoucího PR oddělení
spolupracovník Oddělení pro vnější vztahy
zaměstnanec Katedra teoretické informatiky