RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.

Proděkanka pro vnější vztahy

Pozice

spolupracovník Oddělení pro vnější vztahy
vedoucí Oddělení pro vnější vztahy
vedoucí PR oddělení
proděkan pro vnější vztahy Fakulta informačních technologií
člen kolégia Fakulta informačních technologií
člen grémia Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Katedra teoretické informatiky