RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.

Proděkanka pro vnější vztahy

Výuka

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
NI-MOB Studentská mobilita