Oddělení pro vnější vztahy

  • Oddělení pro vnější vztahy
  • Lidé

Oddělení vnějších vztahů zajišťuje vnitřní i vnější komunikaci fakulty (PR), zahraniční spolupráci (dohody, reprezentace, propagace fakulty) a mobility (výjezdy a příjezdy zaměstnanců a studentů). Slouží také jako kontaktní oddělení pro příjem nabídek na spolupráci a požadavků o reprezentaci.

Průběžně rozšiřujeme a zkvalitňujeme nabídku partnerských univerzit, kam mohou studenti a pracovníci FIT vyjet v rámci bilaterálních dohod. Studijní programy a bohatá nabídka předmětů v angličtině přivádí na FIT mnoho zahraničních studentů, kteří sem jezdí na krátkodobé stáže nebo s cílem absolvovat celý studijní program.

Oddělení pro vnější vztahy zajišťuje:

  • Public relations v rámci samostatného PR oddělení
  • Mobility, tedy výjezdy a příjezdy studentů i zaměstnanců, zahraniční stáže apod.
  • Zahraniční spolupráce (partnerské smlouvy, projekty) 
  • Reprezentaci fakulty a univerzity pro akademické návštěvy
  • Smlouvy a komunikaci s partnery, především těmi univerzitními

Úřední hodiny

  Oddělení pro vnější vztahy
Středa dle předchozí dohody

Kontaktní osoby

Ing. Daniela Illnerová

Proděkanka pro vnější vztahy

Ing. Regina Šmídová

Sekretářka Katedry teoretické informatiky
Fakultní koordinátorka programu Erasmus+

Kde nás najdete?

Oddělení pro vnější vztahy
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Místnost TH:A-1226 (Budova A, 12. patro)
Thákurova 7
Praha 6 – Dejvice
160 00