Oddělení pro vnější vztahy

  • Oddělení pro vnější vztahy
  • Lidé

Oddělení vnějších vztahů zajišťuje vnitřní i vnější komunikaci fakulty (PR), zahraniční spolupráci (dohody, reprezentace, propagace fakulty) a mobility (výjezdy a příjezdy zaměstnanců a studentů). Slouží také jako kontaktní oddělení pro příjem nabídek na spolupráci a požadavků o reprezentaci.

Průběžně rozšiřujeme a zkvalitňujeme nabídku partnerských univerzit, kam mohou studenti a pracovníci FIT vyjet v rámci bilaterálních dohod. Studijní programy a bohatá nabídka předmětů v angličtině přivádí na FIT mnoho zahraničních studentů, kteří sem jezdí na krátkodobé stáže i kvůli studiu celých programů.

Oddělení pro vnější vztahy zajišťuje:

  • Public relations v rámci samostatného PR oddělení
  • Mobility, tedy výjezdy a příjezdy studentů i zaměstnanců, zahraniční stáže apod.
  • Zahraniční spolupráce (partnerské smlouvy, projekty) 
  • Reprezentaci fakulty a univerzity pro akademické návštěvy
  • Smlouvy a komunikaci s partnery, především těmi univerzitními

Úřední hodiny

  Oddělení pro vnější vztahy
Středa dle předchozí dohody

Kde nás najdete?

Oddělení pro vnější vztahy
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Místnost TH:A-1226 (Budova A, 12. patro)
Thákurova 7
Praha 6 – Dejvice
160 00

Kontaktní osoby

doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.

Proděkan pro vnější vztahy

RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.

Ing. Regina Šmídová

sekretářka Katedry teoretické informatiky