Ing. Daniela Illnerová

Proděkanka pro vnější vztahy

Pozice

zaměstnanec Oddělení pro vnější vztahy
proděkan pro vnější vztahy Fakulta informačních technologií
vedoucí PR oddělení
vedoucí Oddělení pro vnější vztahy
člen kolégia Fakulta informačních technologií
člen grémia Fakulta informačních technologií