Ing. Daniel Vašata, Ph.D.

Předsedající Akademického senátu

Projekty