Ing. Daniel Vašata, Ph.D.

Předsedající Akademického senátu

Výuka

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
MI-SPI.16 Statistika pro informatiku
MI-VSM Vybrané statistické metody