Ing. Daniel Vašata, Ph.D.

Výuka

Předměty bakalářského studia

Kód Název předmětu
BIE-VZD Data Mining
BI-ML1.21 Strojové učení 1
BI-ML2.21 Strojové učení 2
BIE-ML1.21 Machine Learning 1
BIE-ML2.21 Machine Learning 2
BIK-ML2.21 Strojové učení 2

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
MI-SPI.16 Statistika pro informatiku
MI-VSM Vybrané statistické metody