Katedra aplikované matematiky

V systému MAtematika RAdoSTně (MARAST) 8 375 příkladů a stále přibývají

Více jak 426 000 návštěv systému MARAST od roku 2016

Přes 2 100 000 minut strávili studenti sledováním námi natočených videí

Publikovali jsme více jak 60 článků v mezinárodních recenzovaných časopisech

Ročně dokončí bakalářský obor ZI přibližně 30 absolventů

Od vzniku KAM se našim zaměstnancům narodilo 19 dětí

Katedra aplikované matematiky (KAM) je druhá nejmladší katedra FIT a pravděpodobně i nejmladší katedra z pohledu věku svých členů. Máme na starost jak povinné předměty jako jsou Základy matematické analýzy a Lineární algebra, tak také mnoho volitelných předmětů a předmětů spadajících pod obor Znalostní inženýrství. Na KAM děláme vědu v mnoha oblastech: od matematické analýzy, statistiky, matematické logiky až po kombinatoriku, teoretickou informatiku a strojové učení.

Kde nás najdete?

Katedra aplikované matematiky
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Budova A, 14. patro
Thákurova 7
Praha 6 – Dejvice
160 00

Kontaktní osoba

Ing. Karel Klouda, Ph.D.

Vedoucí Katedry aplikované matematiky