O fakultě

FIT v čase

Stejně jako se rodí nový život, tak i naše fakulta se od narození napřimuje a roste. Na počátku éry naší fakulty stál jeden velký otazník – zvládneme to? Byl zde ale i vykřičník – zvládneme! Od té doby hrdě čelíme výzvám a radujeme z každého úspěchu. Překonáváme překážky a jdeme si houževnatě za svými cíli. To vše za pomoci zkušeného vedení, svědomitých vyučujících a nadšených studentů.

Příběh FIT začíná

Na Katedře počítačů FEL vzniká myšlenka na založení fakulty, která bude zaměřena čistě na informatiku.

8. 4. 2008

Fakulta dostává první kontury

Prof. Pavel Tvrdík, poradce rektora ČVUT pro informatiku, představuje na tiskové konferenci základní cíle a záměry nové fakulty.

7. 4. 2009

Akreditováno

Akreditační komise ČR schvaluje bakalářský studijní program Informatika a založení nové fakulty. V rámci programu vzniká 6 různých specializací.

1. 7. 2009

Nová IT fakulta ČVUT

Je oficiálně zřízena Fakulta informačních technologií jako v pořadí osmá fakulta ČVUT v Praze.

Univerzitní časopis Pražská technika k tomu vydává číslo ČVUT má FIT.

21. 9. 2009

První studenti

Historicky prvních 500 studentů FIT zahajuje své studium v Ballingově sále Národní technické knihovny.

1. 10. 2009

První děkan

Akademický senát FIT volí prof. Pavla Tvrdíka, děkanem. Rektor ČVUT prof. Václav Havlíček podepisuje a na místě předává prof. Tvrdíkovi jmenovací dekret na funkci děkana FIT.

2. 11. 2009

Nová počítačová učebna

V prostorách Národní technické knihovny FIT slavnostně otevírá počítačovou učebnu SunRay, kterou dostává jako sponzorský dar od společnosti Sun Microsystems Czech, s.r.o.

20. 9. 2010

Nabízíme titul Ing.

Otevíráme studium magisterského programu Informatika, a to hned v češtině i angličtině. Bakalářský program rozšiřujeme o anglickou a kombinovanou formu.

1. 12. 2011

Vlastní katedra matematiky

Akademický senát FIT schvaluje zřízení nové Katedry aplikované matematiky. Fakulta si tak zajišťuje vlastní výuku všech matematických předmětů.

20. 6. 2012

První laboratoř

Slavnostně otevíráme Laboratoř 3D tisku. Historicky první fakultní laboratoř vznikla díky nadšení studentů pro tuto novou open source technologii.

18. 7. 2012

První absolventi

V Betlémské kapli promovalo prvních 189 absolventů fakulty, 101 v bakalářském a 88 v magisterském studiu.

13. 5. 2013

Spojujeme právo a IT

Koná se první ročník konference LAW FIT. Tento nový projekt fakulty spojuje otázky práva a informačních technologií.

23. 9. 2013

Rozjíždíme spolupráci s průmyslem

Zakládáme Portál spolupráce s průmyslem (SSP), který pomůže studentům získávat praktické zkušenosti.

17. 3. 2014

Nová Síťová multimediální laboratoř 

Otevíráme v ČR unikátní Síťovou multimediální laboratoř, společné pracoviště s CESNET a FEL ČVUT. Laboratoř je vybavena velkoplošným vizualizačním zařízením s vysokým rozlišením a vysokorychlostním připojením.

24. 9. 2014

První pracovní veletrh FIT

Koná se první fakultní kariérní veletrh COFIT. Cílem akce je propojit studenty s našimi partnerskými firmami.

červen 2016

Výzkumné léto na FIT

Začíná program podpory letního studentského výzkumu – Výzkumné léto na FIT (VýLeT). Studenti se zapojují do vědecko-výzkumných aktivit na fakultě a za svůj výzkum mohou dostat mimořádné stipendium.

22. 6. 2016

Studentský klub FIT

Studenti fakulty založili studentský klub FIT++ jako součást Studentské unie ČVUT.

10. 10. 2016

Laboratoř výzkumu programování

Vzniká Laboratoř výzkumu programování, kde se zabýváme hlubším pochopením programovacích jazyků a jejich využitím. 

23. 2. 2017

Laboratoř zpracování obrazu

Na FIT vzniká nová Laboratoř zpracování obrazu. Jejím cílem je věnovat se výuce v oblasti zpracování vizuálních dat a vytvořit prostředí pro aplikaci teoretických poznatků v praxi.

16. 6. 2017

Nový děkan

Akademický senát FIT volí novým děkanem doc. Marcela Jiřinu, dosavadního proděkana pro vědu a výzkum.

17. 5. 2018

Unikátní katedra bezpečnosti

Fakulta se rozrůstá o šestou katedru. Katedra informační bezpečnosti je první svého druhu v ČR. Fakulta tak reaguje na nedostatek těchto odborníků v praxi.

8. 7. 2018

Spolupráce se Stanford University

Ve spolupráci se Stanford University pořádáme dvoutýdenní kurz pro studenty středních škol Introduction to Computer Science, první svého druhu v Evropě.

1. 10. 2018

Roboti používaní ve výuce

Humanoidní roboti Pepper se stávají jako první v ČR součástí výuky v Laboratoři inteligentních vestavných systémů na FIT.

2019

Laboratoř monitorování síťového provozu

Vzniká laboratoř NETMON, jejímž cílem je výzkum a vývoj v oblasti monitorování provozu vysokorychlostních počítačových sítí a infrastruktur, IoT, analýzy síťového provozu a detekce anomálií.

20. 2. 2019

Nová Laboratoř otevřených dat (OpenDataLab)

OpenDataLab je založena ve spolupráci s organizací Profinit EU. V laboratoři se nejen studenti zapojují do výzkumu v oblasti otevřených a propojených dat.

22. 3. 2019

Diplom z rukou robota

Absolventi si přebírají diplomy od humanoidních robotů Pepper. V ČR se takováto forma promocí koná historicky poprvé.

6. 6. 2019

Dva doktorské diplomy současně

Díky Memorandu o spolupráci s univerzitou v Antverpách je možné absolvovat na obou univerzitách současně v rámci Double Degree Program

1. 7. 2019

První desetiletka je za námi

Slavíme 10 let! U příležitosti oslav se konalo slavnostní setkání a udílení medailí v Betlémské kapli těm, kteří se zasloužili o vznik a rozvoj FIT.

26. 11. 2019

Zlaté partnerství se ŠKODA AUTO

Uzavřeli jsme zlaté partnerství, jehož vizí je propojit IT teorii s praxí pro zefektivnění automobilového průmyslu a výchovu budoucích IT expertů.

26. 10. 2020

Den otevřených dveří ONLINE

Tradiční akci jsme kvůli covidovým omezením zorganizovali online jako Den otevřených oken, který proběhl v okně internetového prohlížeče. 

10. 3. 2021

Akreditováno

Modernizovali jsme bakalářský a magisterský studijní program Informatika. Nové specializace jdou ruku v ruce s nejmodernějšími trendy v IT.

21. 4. 2021

Ph.D.O.D

Vše pro naše doktorandy! Fakulta zájemcům o doktorské studium poprvé nabízí speciální den otevřených dveří pod názvem Ph.D.O.D.

10. 5. 2021

Ocenění za propagaci ČR ve světě

Prestižní ocenění získala fakulta za propagaci ČR ve světě prostřednictvím studentských prací do projektu Czech-American TV.

1. 10. 2021

Znovuzvolený děkan FIT

Doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., byl zvolen novým děkanem FIT pro období 2021–2025 všemi 10 senátorskými hlasy. 

10. 10. 2021

Máme svůj podcast Jedničky a Nuly

Spouštíme technologický podcast Jedničky a Nuly, v němž odborníci z fakulty přibližují nejnovější informační technologie široké veřejnosti. 

23. 11. 2021

Nová Učebna virtuální reality

Naši studenti mají k dispozici novou moderní VR učebnu plně vybavenou 25 headsety pro virtuální realitu.

30. 11. 2021

Medaile pro FIT za počiny v době koronavirové pandemie 

FIT získala medaile za mimořádné výkony v době koronavirové krize, kterými pomohla řešit pandemickou situaci koronaviru v ČR i v zahraničí.

1. 2. 2022

Nová Laboratoř robotických agentů (RoboAgeLab)

Otevřeli jsme laboratoř RoboAgeLab, kde se studenti učí programovat robotické agenty a autonomní létající drony.

22. 9. 2022

Máme své nahrávací a streamovací studio

Zareagovali jsme na potřeby online výuky vzniklé v době koronavirové pandemie a v prostorách fakulty vybudovali streamovací a nahrávací studio nejen pro online výuku.

8. 11. 2022

Podporujeme obnovu Ukrajiny

Zástupci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, FIT ČVUT a CzechTrade podepsali memorandum o spolupráci v projektu Poptávky a nabídky Ukrajina 2022.

25. 5. 2023

Přispěli jsme k realizaci projektu RCI podpořeného více než půl miliardou Kč

Výsledky pětiletého projektu Research Center for Informatics (RCI) zaměřeného na výzkum umělé inteligence, robotiky a informatiky představili vědci z FIT, FEL a FJFI. 

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková