Podpoříme obnovu Ukrajiny pomocí chytré aplikace propojující poptávku a nabídku

Zástupci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, FIT ČVUT a CzechTrade podepsali memorandum o spolupráci v projektu Poptávky a nabídky Ukrajina 2022. Společný projekt využije unikátní know-how partnerů, jehož cílem je efektivně, ekonomicky a digitálně podpořit obnovu ukrajinského podnikatelského prostředí. Projekt podporuje také Business klub Ukrajina vedený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Do projektu se zapojí i studenti ČVUT.

Využití algoritmů umělé inteligence včetně strojového překladu pro rychlou komunikaci a nalezení vhodného dodavatele na základě zadaných parametrů v aplikaci: tak bude fungovat nová aplikace vyvíjená partnery memoranda. Primárním záměrem je tuto plně digitální a uživatelsky přívětivou aplikaci postavenou na již existujícím informačně-technologickém prostředí CzechTrade využít při náročném procesu obnovy Ukrajiny, a to zejména její podnikatelské infrastruktury. V první řadě těch nejzákladnějších potřeb obyvatel: rekonstrukce obydlí, zásobování vodou, teplem atp. Aplikace pomůže s využitím snadno dostupných zdrojů s vynaložením minimálních nákladů a zároveň se jedná i o dobrou exportní příležitost pro české podnikatele.

Do projektu a rozvoje aplikace se zapojí také studenti, například v rámci hackathonů nebo rozvoje konkrétních částí projektu. Budoucímu úspěchu aplikace, která spojí poptávku s nabídkou, nahrává i skutečnost, že od samého začátku je o projektu informováno a aktivně na něm spolupracuje i Velvyslanectví Ukrajiny v ČR. Projekt je také podpořen Business klubem Ukrajina – výkonným a inkluzivním nástrojem vlády pro komunikaci s českým podnikatelským prostředím.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková