Projekt exceletního výzkumu a vývoje robotiky a průmyslové informatiky za 467,9 mil. Kč na ČVUT

29. 2. 2024Ivana Macnarová

Cílem projektu výzkumu robotiky, průmyslové informatiky a optimalizačních algoritmů na ČVUT bude významně přispívat k transformaci českého průmyslu a mezinárodní konkurenceschopnosti. Do projektu se zapojí přes 180 špičkových výzkumníků včetně vědců z FIT ČVUT. ROBOPROX je jediným projektem podpořeným v rámci výzvy Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), který se zaměřuje na výzkum v oblasti robotiky a průmyslové informatiky. Projekt byl vybrán mezi 26 elitních projektů, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Evropskou komisí podpoří v rámci výzvy OP JAK.

Pětiletý projekt má velmi ambiciózní plány a jeho cílem je pomoci české a evropské ekonomice mimo jiné usnadnit přechod na flexibilní, ekologickou a konkurenceschopnou výrobu. ROBOPROX se zaměří na průlomový výzkum a vývoj v oblasti robotiky a pokročilé průmyslové výroby využitím flexibilního nasazení robotů s vysokou mírou autonomie, bezpečné spolupráce s lidmi, řízení a optimalizace výrobních procesů a výpočetních metod pro výrobu a materiálové inženýrství. Umožní vývoj komplexních, modulárních a pokročilých řešení, která budou umět flexibilně reagovat na měnící se požadavky zákazníků, a přitom respektovat rostoucí environmentální omezení.

Odborníci z FIT ČVUT budou v rámci projektu v teoretické rovině zkoumat složitost konkrétních problémů z výroby, aby výsledné navržené řešení bylo následně možné efektivně a bezproblémově aplikovat v praxi. Mnoho těchto problémů lze pro teoretický výzkum interpretovat pomocí teorie grafů, která pomůže vnést nová poznání a otevře nové možnosti řešení. Pro komplexní výsledek výzkumu budou vědci také hledat řešení těchto problémů za použití metod z parametrizované složitosti, kdy bude důležitým aspektem náročnost výsledné aplikace řešení.

„Možnost podílet se na tak významném výzkumném projektu je pro nás velkou výzvou a nabízí jedinečnou příležitost mezioborové spolupráce. Díky našemu teoretickému výzkumu se můžeme podílet na vzniku nových metod pro průmyslovou výrobu,“ uvádí doc. RNDr. Dušan Knop, Ph.D., z Katedry teoretické informatiky FIT ČVUT, a dodává: „Už teď se těšíme, jaká pokroková výsledná řešení projekt přinese.“

„ROBOPROX nám umožňuje pracovat na náročných problémech moderní informatiky, které vyžadují mezioborovou spolupráci se zapojením nové generace mladých výzkumníků a inženýrů vyučovaných na ČVUT i jinde. ROBOPROX přinese nové vědecké myšlenky a lidi, kteří tyto myšlenky nakonec promění ve skutečnost,“ říká prof. Christoph Kirsch, vedoucí Laboratoře výzkumu programování FIT ČVUT.

V projektu budou po dobu pěti let zapojeni nejlepší výzkumní pracovníci ze šesti součástí ČVUT v Praze, VUT v Brně, VŠB‑TUO v Ostravě a ZČU v Plzni. Vědci budou pracovat na tématech z oblasti robotiky a pokročilé průmyslové výroby.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková