FIKS

Fiťácký informatický korespondenční seminář neboli FIKS, je soutěž určená pro středoškolské studenty zajímající se o informatiku, matematiku a programování. Studenti řeší zajímavé algoritmické úlohy a dostávají zpětnou vazbu a srovnání s dalšími řešiteli. Nejlepší z nich pak jsou pozváni na společné soustředění. Úspěšní řešitelé mohou být přijati do bakalářského studia bez přijímací zkoušky.

Web akce

Termín a místo konání

FIKS probíhá v několika korespondenčních kolech od září do dubna a poté je pro nejlepší řešitele zakončen několikadenním soustředěním.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková