FIT otevřela novou laboratoř, která bude zkoumat dynamický svět softwaru

21. 5. 2024

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) ve spolupráci s belgickou Univerzitou v Antverpách (UAntwerp) představila nově založenou Laboratoř normalizovaných systémů (NSLab). Primárním cílem tohoto vědeckovýzkumného pracoviště bude zlepšit evolvabilitu a udržitelnost v neustále měnícím se prostředí vývoje softwaru. NSLab se bude věnovat rozvoji a podpoře výzkumu v rámci nejrůznějších softwarových řešení.

Laboratoř bude sloužit především k podpoře vědy a spolupráci s komerčními subjekty či výzkumnými institucemi na zlepšení adaptability, aktuálnosti a životnosti softwarových systémů s využitím inovativních postupů a moderních technologií. Nově založená NSlab plánuje řešit a vyvíjet podobné příležitosti jako řeší v projektech vědci z UAntwerp. Ti se zabývají například systémy pro řízení dronů, monitoring solárních panelů nebo vývojem IT aplikací pro provincii Antverpy, která je zodpovědná za územní plánování, životní prostředí, ekonomiku. V praxi se jedná o různá řešení – podnikové systémy (ERP, CRM, eCommerce), nástroje pro data warehouses, machine-actionable specifikace nebo řešení pro efektivní generování dokumentů. (Meta)modelování a generování normalizovaných systémů má široké uplatnění, především v oblastech, kde se nutné se přizpůsobovat měnícím se požadavkům a technologickému pokroku.

“NSlab je odhodlána zkoumat a rozvíjet techniky metamodelování se zvláštním důrazem na řešení komplexních problémů z reálného světa. Aktivity laboratoře však nekončí jen u výzkumu. Aktivně přispíváme ke vzdělávání, nabízíme poutavá témata pro bakalářské, diplomové a disertační práce. Podporujeme účast studentů prostřednictvím společných projektů, které poskytují cenné praktické zkušenosti a příležitosti k intelektuálnímu růstu. Připojte se k nám a prozkoumejte dynamický svět metamodelování, který má potenciál způsobit revoluci v softwarovém inženýrství,“ vybízí studenty Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et PhD, vedoucí NsLab na FIT ČVUT.

Neformální spolupráce s UAntwerp a FIT ČVUT začala již před 10 lety a probíhala prostřednictvím aktivit výzkumné skupiny Centrum pro konceptuální modelování a implementace (CCMi), s belgickými profesory Verelstem a Mannaertem. Na FIT ČVUT se od začátku spolupráce vyučuje společný předmět Normalized Software Systems, který studenty seznamuje s principy normalizovaných systémů a jejich aplikaci v praxi. Tento předmět vyučují profesoři z UAntwerp současně s vyučujícími z FIT ČVUT. V rámci této spolupráce  společně se spin-off NSX probíhá na FIT ČVUT také letní škola. V roce 2019 bylo podepsáno Memorandum of Understanding mezi FIT ČVUT a UAntwerp a tím se zahájily přípravy Double Degree doktorského studijního programu. O čtyři roky později následovalo spuštění magisterského Double Degree studijního programu. Prvním úspěšným absolventem doktorského Double Degree studijního programu se stal současný vedoucí NSLab Marek Suchánek.

“Vytvoření laboratoře NSLab na FIT ČVUT je mezníkem ve výzkumu normalizovaných systémů a jejich rostoucí aplikace v průmyslu. Od roku 2015 se spolupráce mezi FIT ČVUT a UAntwerp zaměřuje na výzkum a vzdělávání, včetně společných publikací, Double Degree programů, bakalářských a diplomových prací i společného výzkumu. NSLab otevírá nové možnosti tím, že poskytuje místo pro mezinárodní setkávání studentů, vědců a zástupců z průmyslové sféry, aby společně realizovali průlomové synergie zaměřené na nové úrovně vyvíjející se modularity a udržitelnosti v softwarových systémech,“ uvádí prof. Jan Verelst a prof. Herwig Mannaert z UAntwerp.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková